Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

 

Årsrapport 2018
Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)
Spover (2019)

Nyhetsarkiv:

2018

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

(arkiv)

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Steinar Stueflotten
Leder

Lars Herstad Dolmen
kasserer

Marius von Glahn
Styremedlemnaturvernkontakt

Merete Wiken Dees
Styremedlem
medlemsansvarlig

Rolf E. Andersen
Styremedlem

Eirik Kristoffersen
Styremedlem

Melvin Åsum
Vararepresentant

Jens Tøndel Fossum
Vararepresentant

Per Øystein Klunderud
Revisor

Ta kontakt med styret

 

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjorden

Fiskumvannet

Nyhetene:

31.12.2019: På årets siste dag er Linnesstranda-rapporten for 2018 publisert i Buskskvetten.
20.11.2019: Siden storspove har vært Årets fugl i 2019 har Steinar Stueflotten oppdatert sin statusrapport fra 2003. Den er publisert i Buskskvetten.
6.10.2019:

Årets lokalitetskonkurranse i forbindelse med Euro Birdwatch19 ble arrangert på søndag 06.10.19 fra kl. 09 til 12. Vinneren ble, som i fjor, Averøya på Ringerike med 51 arter.

 1. Averøya              51 arter               1652 ind.            4 deltagere
 2. Sætrepollen       46 arter                 777 ind.             1 deltager
 3. Hjarnes                42 arter                 992 ind.             4 deltagere
 4. Linnesstranda    38 arter                 893 ind.             3 deltagere
 5. Fiskumvannet    35 arter                 838 ind.             5 deltagere
 6. Grunnane            22 arter                 169 ind.             2 deltagere
 7. Eikredammen    19 arter                 255 ind.             4 deltagere

Totalt ble det registrert 79 arter og 5576 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. 79 arter totalt og et vinnerresultat på 51 arter er ganske normalt for denne konkurransen de siste årene, mens totalt antall individer i år er svært høyt, over dobbelt så høyt som i fjor og bare slått av 2013 da vi hadde tusenvis av bjørkefink på trekk. Sju lokaliteter og 23 deltagere totalt er også et bra resultat. Sætrepollen i Hurum var ikke med i lokalitetskonkurransen i fjor, men kom sterkt tilbake med en solid 2. plass i år. Fiskumvannet i Øvre Eiker, som har vært på pallen i alle tidligere konkurranser, havnet i år på en noe overraskende 5. plass med bare 35 arter. Det var overskyet, oppholdsvær, men ganske kaldt under årets tellinger.
De fire mest tallrike artene var: gråtrost 1040 individer, ringdue 596 individer, grønnsisik 567 individer og rødvingetrost 518 individer. Ringdue toppet lista på landsbasis. Av mer sjeldne arter observert under tellingene, kan følgende nevnes: isfugl og varsler i Sætrepollen, myrhauk og varsler på Hjarnes, vannrikse og isfugl på Linnesstranda og varsler på Fiskumvannet. To smålommer på Grunnane i Svelvik bør også nevnes. Sjekk ut detaljene i dette regnearket.

20.9.2019:

BirdLife Internationals store, årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 5.-6. oktober. Dette er en fin anledning for alle fugleinteresserte til å komme seg ut og telle fugler på høsttrekket. I tilknytning til EBW gjennomfører NOF avd. Buskerud sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på søndag 6.10. kl. 09 - 12. I fjor satte vi deltagerrekord med 26 personer fordelt på 8 lokaliteter. Vi håper på minst like god oppslutning i år. Vinneren i fjor ble Averøya med 49 arter tett fulgt av Fiskumvannet med 48 arter.

Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel vil bedre resultatet. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde lokaliteten sin på til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

8.9.2019: Årsrapporten fra LRSK for 2018 er ferdig og publisert i Buskskvetten.
28.5.2019:

Lokalitetskonkurransen på «Fuglenes Dag» søndag 26. mai endte opp som en tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet. Tårnvert på Linnesstranda var Jens Erik Nygård og på Fiskumvannet Steinar Stueflotten. Det var litt dårlig oppmøte fra fuglekikkernes side denne dagen. Et litt surt og kaldt vær med noen lette regnbyger fra morgenen av, bidro kanskje til det svake frammøtet. Men fuglene de stilte opp! Spesielt på Fiskumvannet der Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten satte ny dagsrekord med hele 85 arter observert fra tårnet i løpet av dagen! Linnesstranda endte opp med kun 36 arter som er relativt svakt for den lokaliteten på denne årstiden. Høy vannstand, vind og bølger hele dagen var ikke gunstig for besøk av rastende fugler på grunnene utenfor tårnet der.

Av spesielle arter på Fiskumvannet bør følgende nevnes: hvitkinngås (5 ind.), snadderand (1 hann), knekkand (2 hanner +1 hunn), horndykker (2 ind.), vepsevåk (1+2 ind.), lerkefalk (1 ind.), vannrikse (1 ind.), myrrikse (1 ind.), svarthalespove (1 ind.), jordugle (1 ind.) og rosenfink (5 ind.). Vepsevåk og svarthalespove er nye årsarter for Buskerud. På Linnesstranda kan i tillegg følgende spesielle arter nevnes: gravand (3 ind.) og nattergal (1 ind.). Totalt 92 arter ble sett på de to lokalitetene i løpet av dagen. Det er et meget bra resultat.

Totalt i Buskerud ble det observert 122 arter på «Fuglenes Dag». Følgende lokaliteter, som ikke deltok i lokalitetskonkurransen denne dagen, hadde mer enn 10 registrerte arter: Hjarnes (Kongsberg) 26 arter, Lyserstølen (Nes) 22 arter og Finnemarka V (Modum) 15 arter.

16.5.2019:

Fuglenes Dag søndag 26. mai 2019

Vi tar opp igjen en gammel tradisjon med lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 26. mai.
Velg deg ut en lokalitet og inviter med deg venner og bekjente ut på en trivelig tur for å observere og registrere så mange fuglearter som mulig i løpet av søndagen. Eneste regler er at alle observasjoner må være gjort fra samme sted f.eks. et fugletårn og at observasjonene registreres på Artsobservasjoner.no seinest i løpet av neste dag. Vi er nå inne i en god tid for nattsangere, så et besøk på kvelden eller tidlig morgen søndag 26. mai kan lønne seg for å maksimalisere artsantallet. I motsetning til lokalitetskonkurransen EuroBirdwatch i oktober, som bare varer i 3 timer, så vil utholdenhet lønne seg på Fuglenes Dag 26. mai.
Meld deg på konkurransen med en lokalitet du liker til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no eller SMS til 913 34 123). Turleder tar seg av registreringene fra tiden han/hun er til stede. Ellers kan andre registrere fra samme lokalitet til andre tider på døgnet, men husk da å legge inn en kommentar på en av observasjonene om at dette gjelder lokalitetskonkurransen, eller velg prosjekt = «Tårnkonkurranse» for de aktuelle observasjonene.

17.4.2019: Fra styret kommer Årsmelding 2018 og Årsmøtereferat 2019
3.4.2019: Rapporten om Vandrefalk i Buskerud 2017-18 er lagt ut i Buskskvetten.
31.3.2019:Rapporten fra Øvre Eiker i 2018 er ferdig og lagt ut i Buskskvetten.
19.3.2019: Det kalles inn til årsmøte i NOF Buskerud mandag 8. april kl. 18.30. Hele innkallingen kan leses her. Årsmelding for 2018 kan leses her.
13.2.2019: Ny årgang av Buskskvetten er opprettet og 2 artikler er på plass. Det er en oppsummering av mange års vannfugltellinger vinterstid i Drammensvassdraget og det er kartlegging av horndykker i 2017 og 2018. Klikk på tidsskriftet i venstre marg.
10.2.2019: Linnesstranda-rapporten 2017 er ferdig og publisert i Buskskvetten 2018.
22.1.2019: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.

12.11.2018: Natur og Kultur 2018. Fossesholm Herregård, Vestfossen, søndag 18. november kl. 14:30 – 19:00

Naturvernforbundet og medvirkende organisasjoner inviterer til nok et innholdsrikt arrangement. Årets tema er ornitologi – med 2 foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, insekter - med foredrag av Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, og skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordrer skogbruket.

Dørene åpner kl. 14:30, med foredrag fra 15:00. Medvirkende foreninger bidrar med stand og informasjon, mens Natur og Fritid bidrar med siste nytt fra bok- og utstyrsfronten. Her kan man òg bestille varer for gjennomsyn.

Sett av dagen allerede nå! Skal arrangementet fremdeles leve videre som en de viktige møteplassene for mennesker interessert i biologisk mangfold og naturvern, SÅ MÅ DU OGSÅ MØTE OPP! Ta gjerne med en kompis. Les mer hos Naturvernforbundet i Buskerud.

10.10.2018: Lokalitetskonkurransen i forbindelse med Euro Birdwatch18 ble arrangert søndag 07.10.18 fra kl. 09 til 12. Vinneren ble Averøya på Ringerike med 49 arter knapt foran Fiskumvannet i Øvre Eiker med 48 arter.

 1. Averøya             49 arter              459 ind.              3 deltagere
 2. Fiskumvannet   48 arter              532 ind.              5 deltagere
 3. Steinsvika          40 arter              299 ind.              2 deltagere
 4. Linnesstranda  38 arter              749 ind.              4 deltagere
 5. Hjarnes              36 arter              305 ind.              5 deltagere
 6. Eikredammen   31 arter               96 ind.              4 deltagere
 7. Darbu                 20 arter                70 ind.              2 deltagere
 8. Grunnane          17 arter              116 ind.              1 deltager

Totalt ble det registrert 77 arter og 2626 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. Dette sammen med vinnerresultatet på 49 arter er ganske normalt for denne konkurransen de siste årene. Men vi satte en ny deltagerrekord i år med 8 lokaliteter og 26 deltagere. Steinsvika i Hole, Eikredammen i Hemsedal og Darbu i Øvre Eiker er nye lokaliteter på lista, og Eikredammen er dessuten den første lokaliteten fra nordfylket som deltar i denne årlige konkurransen. Det var sol og pent vær under tellingene, men litt kjølig tidlig på morgenen.
De tre mest tallrike artene var: gråtrost 649 individer, kaie 383 individer og kråke 133 individer. Gråtrost toppet lista også på landsbasis. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, myrhauk og varsler på Fiskumvannet og varsler i Steinsvika. En smålom på Linnesstranda bør også nevnes. En dvergdykker ble observert både før og etter konkurransen på Linnesstranda, men dessverre ikke mellom kl. 09 og 12. Last ned regneark med detaljer her (Excel).

14.9.2018: BirdLife Internationals årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 6.-7.10. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helga. I tilknytning til EBW gjennomfører NOF avd. Buskerud sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på søndag 7.10. kl. 09 - 12. De siste årene har følgende lokaliteter vært faste deltagere i konkurransen: Averøya, Fiskumvannet, Linnesstranda og Sætrepollen. Tidligere har også Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet deltatt.

Vi oppfordrer folk til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl på søndag 7.10. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser og hører derfra i løpet av de tre timene. Resultatet registreres på Artsobservasjoner seinere samme dag. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf 913 34 123).

19.8.2018: LRSK-rapport for 2017 er nå publisert i Buskskvetten. Se i menyen til venstre.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård