Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)
Spover (2019)

Nyhetsarkiv:

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Steinar Stueflotten
Leder

Lars Herstad Dolmen
kasserer

Marius von Glahn
Styremedlemnaturvernkontakt

Merete Wiken Dees
Styremedlem
medlemsansvarlig

Rolf E. Andersen
Styremedlem

Eirik Kristoffersen
Styremedlem

Melvin Åsum
Vararepresentant

Jens Tøndel Fossum
Vararepresentant

Per Øystein Klunderud
Revisor

Ta kontakt med styret

 

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjorden

Fiskumvannet

Nyhetene:

22.10.2020: Hekkesesongene 2018 og 2019 for horndykker i Buskerud er oppsummert i en artikkel publisert i Buskskvetten.
18.10.2020:

Møteinnkalling

På grunn av koronasituasjonen i vår måtte årsmøtet vårt den 31. mars 2020 avlyses. Det innkalles med dette til nytt, utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud mandag 9. november 2020 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.
2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
3.  Godkjenning av årsmelding for 2019.
4.  Godkjenning av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020.
5.  Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2021.
6.  Arbeidsplan for 2020.
7.  Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

Les resten av innkallingen her. Årsrapporten fra 2019 kan du lese her.

16.10.2020: Resultatene fra EuroBirdwatch:

Årets lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch20 ble arrangert på søndag 04.10.20 fra kl. 09 til 12. Vinneren i år ble Sætrepollen i Asker med 47 arter.
1.           Sætrepollen        47 arter                 515 ind.             1 deltager
2.           Averøya               42 arter                 942 ind.             4 deltagere
3.           Linnesstranda    39 arter                 398 ind.             5 deltagere
4.           Hjarnes                35 arter                 368 ind.             4 deltagere
5.           Fiskumvannet     30 arter                 245 ind.             4 deltagere
6.           Grunnane            27 arter                 289 ind.             2 deltagere
7.           Eikredammen     25 arter                 113 ind.             4 deltagere

Totalt ble det registrert 82 arter og 2870 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. 82 arter totalt er et ganske godt resultat og blant de høyeste vi har hatt i denne konkurransen tidligere. Vinnerresultatet på 47 arter er derimot litt lavere enn det som har vært vanlig de siste årene. Totalt antall individer er ganske normalt, men betydelig lavere enn fjorårets resultat på 5576 individer. Det dårlige været med vind og regnbyger får ta noe av skylden. Sju lokaliteter og 24 deltagere totalt er et bra resultat, det dårlige været tatt i betraktning. Spesielt Fiskumvannet hadde et dårligere resultat enn hva som har vært vanlig tidligere år, mens Grunnane og Eikredammen hadde et godt resultat sammenlignet med tidligere år.

De fire mest tallrike artene var: grågås 442 individer, stokkand 263 individer, ringdue 223 individer og kråke 196 individer. Kortnebbgås toppet lista på landsbasis med grågås på andreplass. Bjørkefink og grønnsisik, som ofte er tallrike på denne tiden av året, var nesten fraværende i år. Av mer sjeldne arter observert under tellingene, kan følgende nevnes: stjertand og vannrikse i Sætrepollen, varsler på Averøya, gravand og vannrikse på Linnesstranda, stjertand, svartand, dvergdykker og horndykker på Fiskumvannet, smålom og horndykker på Grunnane, og vintererle og lavskrike på Eikredammen. 165 toppdykkere på Averøya er også et resultat som bør nevnes spesielt. Alle funn på Excel regneark. Resultater på landsbasis.

17.9.2020:

BirdLife Internationals store, årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 3.-4. oktober. NOF avd. Buskerud gjennomfører sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EBW20 på søndag 4.10. kl. 09 - 12. I fjor deltok 23 personer fordelt på 7 lokaliteter. Vi håper på minst like god oppslutning i år. Vinneren i fjor ble Averøya med 51 arter foran Sætrepollen med 46 arter.

Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat.

Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde lokaliteten sin på til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

25.8.2020: LRSK sin årsrapport er nå tilgjengelig i Buskskvetten.
28.3.2020: Rapporten om fuglelivet i Øvre Eiker i 2019 er nå publisert i Buskskvetten.
12.3.2020:

Årsmøtet til NOF avd. Buskerud 31. mars 2020 er avlyst.
Årsmøtet til NOF avd. Buskerud tirsdag 31. mars 2020 er avlyst som følge av myndighetenes forbud mot kulturarrangementer og andre pålegg for å begrense spredningen av korona-viruset. Årsmøtet var planlagt avholdt i møtelokalene i Tursenteret til DNT i Drammen. DNT har nå kansellert alle bestilte møter i disse lokalene inkludert vårt årsmøte pga. korona-smittefaren.
Styret i NOF avd. Buskerud vil følge med i situasjonen i ukene framover, og håper at vi kan få arrangert årsmøtet vårt på et senere tidspunkt. Årsmeldingen for 2019 kan likevel leses her.

1.3.2020: Ny årgang av Buskskvetten er opprettet og første artikkel ut er en oppsummering av fugleartenes antall i kommuner og fylke ved utgangen av 2019 og en interessant gjennomgang av konsekvensene av kommunesammenslåingene og regionreformen.
31.12.2019: På årets siste dag er Linnesstranda-rapporten for 2018 publisert i Buskskvetten.
20.11.2019: Siden storspove har vært Årets fugl i 2019 har Steinar Stueflotten oppdatert sin statusrapport fra 2003. Den er publisert i Buskskvetten.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård