Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016

Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Spover (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)

Nyhetsarkiv:

2017

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

(arkiv)

Fotogallerier fra Buskerud:

Jens Erik Nygård 

Tommy Solberg

Jan-Erik Nyhuus

 

 

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Steinar Stueflotten
Leder

Marius von Glahn
Styremedlemnaturvernkontakt

Lars Jacobsen
Styremedlem

Merete W. Dees
Styremedlem

Anne Sørensen
kasserer

 

Smart hegre

Følg vandrefalk i stup og hønsehauk gjennom skogen

Pelikanens flukt

Tips oss gjerne om nye klipp!

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjordenFiskumvannet

Nyhetene:

28.5.2019:

Lokalitetskonkurransen på «Fuglenes Dag» søndag 26. mai endte opp som en tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet. Tårnvert på Linnesstranda var Jens Erik Nygård og på Fiskumvannet Steinar Stueflotten. Det var litt dårlig oppmøte fra fuglekikkernes side denne dagen. Et litt surt og kaldt vær med noen lette regnbyger fra morgenen av, bidro kanskje til det svake frammøtet. Men fuglene de stilte opp! Spesielt på Fiskumvannet der Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten satte ny dagsrekord med hele 85 arter observert fra tårnet i løpet av dagen! Linnesstranda endte opp med kun 36 arter som er relativt svakt for den lokaliteten på denne årstiden. Høy vannstand, vind og bølger hele dagen var ikke gunstig for besøk av rastende fugler på grunnene utenfor tårnet der.

Av spesielle arter på Fiskumvannet bør følgende nevnes: hvitkinngås (5 ind.), snadderand (1 hann), knekkand (2 hanner +1 hunn), horndykker (2 ind.), vepsevåk (1+2 ind.), lerkefalk (1 ind.), vannrikse (1 ind.), myrrikse (1 ind.), svarthalespove (1 ind.), jordugle (1 ind.) og rosenfink (5 ind.). Vepsevåk og svarthalespove er nye årsarter for Buskerud. På Linnesstranda kan i tillegg følgende spesielle arter nevnes: gravand (3 ind.) og nattergal (1 ind.). Totalt 92 arter ble sett på de to lokalitetene i løpet av dagen. Det er et meget bra resultat.

Totalt i Buskerud ble det observert 122 arter på «Fuglenes Dag». Følgende lokaliteter, som ikke deltok i lokalitetskonkurransen denne dagen, hadde mer enn 10 registrerte arter: Hjarnes (Kongsberg) 26 arter, Lyserstølen (Nes) 22 arter og Finnemarka V (Modum) 15 arter.

16.5.2019:

Fuglenes Dag søndag 26. mai 2019

Vi tar opp igjen en gammel tradisjon med lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 26. mai.
Velg deg ut en lokalitet og inviter med deg venner og bekjente ut på en trivelig tur for å observere og registrere så mange fuglearter som mulig i løpet av søndagen. Eneste regler er at alle observasjoner må være gjort fra samme sted f.eks. et fugletårn og at observasjonene registreres på Artsobservasjoner.no seinest i løpet av neste dag. Vi er nå inne i en god tid for nattsangere, så et besøk på kvelden eller tidlig morgen søndag 26. mai kan lønne seg for å maksimalisere artsantallet. I motsetning til lokalitetskonkurransen EuroBirdwatch i oktober, som bare varer i 3 timer, så vil utholdenhet lønne seg på Fuglenes Dag 26. mai.
Meld deg på konkurransen med en lokalitet du liker til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no eller SMS til 913 34 123). Turleder tar seg av registreringene fra tiden han/hun er til stede. Ellers kan andre registrere fra samme lokalitet til andre tider på døgnet, men husk da å legge inn en kommentar på en av observasjonene om at dette gjelder lokalitetskonkurransen, eller velg prosjekt = «Tårnkonkurranse» for de aktuelle observasjonene.


Vi kommer tilbake med opplysninger om påmeldte lokaliteter og kontaktpersoner.

17.4.2019: Fra styret kommer Årsmelding 2018 og Årsmøtereferat 2019
3.4.2019: Rapporten om Vandrefalk i Buskerud 2017-18 er lagt ut i Buskskvetten.
31.3.2019:Rapporten fra Øvre Eiker i 2018 er ferdig og lagt ut i Buskskvetten.
19.3.2019: Det kalles inn til årsmøte i NOF Buskerud mandag 8. april kl. 18.30. Hele innkallingen kan leses her. Årsmelding for 2018 kan leses her.
13.2.2019: Ny årgang av Buskskvetten er opprettet og 2 artikler er på plass. Det er en oppsummering av mange års vannfugltellinger vinterstid i Drammensvassdraget og det er kartlegging av horndykker i 2017 og 2018. Klikk på tidsskriftet i venstre marg.
10.2.2019: Linnesstranda-rapporten 2017 er ferdig og publisert i Buskskvetten 2018.
22.1.2019: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.

12.11.2018: Natur og Kultur 2018. Fossesholm Herregård, Vestfossen, søndag 18. november kl. 14:30 – 19:00

Naturvernforbundet og medvirkende organisasjoner inviterer til nok et innholdsrikt arrangement. Årets tema er ornitologi – med 2 foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, insekter - med foredrag av Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, og skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordrer skogbruket.

Dørene åpner kl. 14:30, med foredrag fra 15:00. Medvirkende foreninger bidrar med stand og informasjon, mens Natur og Fritid bidrar med siste nytt fra bok- og utstyrsfronten. Her kan man òg bestille varer for gjennomsyn.

Sett av dagen allerede nå! Skal arrangementet fremdeles leve videre som en de viktige møteplassene for mennesker interessert i biologisk mangfold og naturvern, SÅ MÅ DU OGSÅ MØTE OPP! Ta gjerne med en kompis. Les mer hos Naturvernforbundet i Buskerud.

10.10.2018: Lokalitetskonkurransen i forbindelse med Euro Birdwatch18 ble arrangert søndag 07.10.18 fra kl. 09 til 12. Vinneren ble Averøya på Ringerike med 49 arter knapt foran Fiskumvannet i Øvre Eiker med 48 arter.

 1. Averøya             49 arter              459 ind.              3 deltagere
 2. Fiskumvannet   48 arter              532 ind.              5 deltagere
 3. Steinsvika          40 arter              299 ind.              2 deltagere
 4. Linnesstranda  38 arter              749 ind.              4 deltagere
 5. Hjarnes              36 arter              305 ind.              5 deltagere
 6. Eikredammen   31 arter               96 ind.              4 deltagere
 7. Darbu                 20 arter                70 ind.              2 deltagere
 8. Grunnane          17 arter              116 ind.              1 deltager

Totalt ble det registrert 77 arter og 2626 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. Dette sammen med vinnerresultatet på 49 arter er ganske normalt for denne konkurransen de siste årene. Men vi satte en ny deltagerrekord i år med 8 lokaliteter og 26 deltagere. Steinsvika i Hole, Eikredammen i Hemsedal og Darbu i Øvre Eiker er nye lokaliteter på lista, og Eikredammen er dessuten den første lokaliteten fra nordfylket som deltar i denne årlige konkurransen. Det var sol og pent vær under tellingene, men litt kjølig tidlig på morgenen.
De tre mest tallrike artene var: gråtrost 649 individer, kaie 383 individer og kråke 133 individer. Gråtrost toppet lista også på landsbasis. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, myrhauk og varsler på Fiskumvannet og varsler i Steinsvika. En smålom på Linnesstranda bør også nevnes. En dvergdykker ble observert både før og etter konkurransen på Linnesstranda, men dessverre ikke mellom kl. 09 og 12. Last ned regneark med detaljer her (Excel).

14.9.2018: BirdLife Internationals årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 6.-7.10. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helga. I tilknytning til EBW gjennomfører NOF avd. Buskerud sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på søndag 7.10. kl. 09 - 12. De siste årene har følgende lokaliteter vært faste deltagere i konkurransen: Averøya, Fiskumvannet, Linnesstranda og Sætrepollen. Tidligere har også Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet deltatt.

Vi oppfordrer folk til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl på søndag 7.10. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser og hører derfra i løpet av de tre timene. Resultatet registreres på Artsobservasjoner seinere samme dag. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf 913 34 123).

19.8.2018: LRSK-rapport for 2017 er nå publisert i Buskskvetten. Se i menyen til venstre.
23.5.2018:

Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?

Å arbeide praktisk for å bevare habitater og økosystemer som er viktig for fuglene, er ifølge NOFs strategiske plan for 2014 – 2019 en prioritert oppgave for foreningen, les mer her: http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/strategisk_plan.pdf. Videre skal foreningen øve innflytelse på politiske miljøer, offentlig og andre viktige premissleverandører på sentralt, regionalt og lokalt plan for kunnskapsbasert bærekraftig naturforvaltning. En sentral del av dette arbeidet er hvordan vi som organisasjon forholder oss til offentlige høringer. Erfaring viser at arealplaner ofte kan komme i konflikt med viktige natur- og fugleområder. Derfor er det helt avgjørende at vi som organisasjon aktivt arbeider for å fremme våre synspunkter i alle relevante plansaker der naturverdier står på spill. Likeledes er det viktig at vi bruker vår kompetanse til å kommentere og gi innspill til forslag om endringer i eksisterende verneområder samt forslag om nye. Dette for at vi skal oppnå et best mulig resultat for fuglefaunaen.

For at vi skal kunne påvirke aktuelle plansaker, er det avgjørende at vi er tidlig nok ute og fanger opp forslag til nye reguleringsplaner både i fylke og kommuner. For å sikre at så skjer, har styret i NOF avd. Buskerud nylig sendt ut brev til alle kommunene i Buskerud og bedt om at de bekrefter at vi er oppført på adresselistene deres for høringssaker. Styret ved vår naturvernkontakt Marius vom Glahn har prioritert arbeidet med å besvare alle høringssaker som kan ha betydning for fuglelivet. I slike saker er det viktig at vi følger spillereglene og overholder de angitte svarfristene. Det er for sent å komme å klage på resultatet av planarbeidet når arbeidene er igangsatt. 

Vi mottar typisk 10-20 slike høringssaker i året og besvarer gjerne opptil halvparten av sakene. Her er noen eksempler på høringer som vi har besvart nå i april og mai 2018:

 • Oppstart av verneprosess for seks nye skogområder og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud.
 • Detaljregulering av Gulsvik – Hallingporten i Flå kommune.
 • Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru i Drammen.
 • Forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16.

Mens følgende saker er i arbeid pt.:

 • Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Bane Nor - Fullskalaforsøket på Mælingen i Ringerike kommune
 • Revisjonsdokument fra NVE for regulering av Uste-Hallingdalsvassdraget.

Det er ikke gitt at vi alltid når fram med våre synspunkter, men jo mer kunnskapsbasert våre forslag og kommentarer er, jo større mulighet har vi til å påvirke. I tillegg til vår egen lokale kunnskap i NOF avd. Buskerud, kan vi også søke hjelp og støtte hos NOF sentralt. I noen saker kan det også være hensiktsmessig å samordne våre kommentarer og innspill med høringssvarene til FNF (Forum for natur og friluftsliv). Dette for at vi skal kunne øve størst mulig påtrykk på de regulerende myndighetene. Arbeid med å besvare offentlige høringssaker er med andre ord et eksempel på godt naturvernarbeid i praksis.

Steinar Stueflotten
Leder NOF avd. Buskerud

22.4.2018: På årsmøtet i NOF ble Steinar Stueflotten utropt til Årets Fossekall. Enhver som leser denne websiden og Buskskvetten, vil forstå hvorfor. Se mer på sin reportasje fra årsmøtet her. Gratulerer Steinar!
25.3.2018: Årsmøte i NOF Buskerud avholdes torsdag den 5. april. Se møteinnkallelse her.
4.3.2018: Ny årgang av Buskskvetten er påbegynt med Fuglelivet i Øvre Eiker 2017.
22.1.2018: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.
21.1.2018: Årets bilde i Buskerud 2017 ble Jostein Myres fantastiske bilde av to spurveugler som møtes i lufta i kamp om territorium. Bilde ble valgt av i en åpen avstemning på Facebook-gruppen Fugler i Buskerud. Klikk på bildet for å se en større versjon.
6.1.2018: Linnesstranda-rapporten for 2016 er publisert som siste artikkel i Buskskvetten 2017.
15.12.2017: Steinar Stueflotten har levert nok en oppsummerende rapport til Buskskvetten, denne gangen om stormfugler i Buskerud.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård