Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Spover (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)

Nyhetsarkiv:

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

(arkiv)

Fotogallerier fra Buskerud:

Jens Erik Nygård 

Tommy Solberg

Jan-Erik Nyhuus

 

 

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Anne Sørensen
leder, kasserer

Audun Jahren
Styremedlem

Steinar Stueflotten
Styremedlem

Martin Lindahl
Styremedlem

Merete W. Dees
Styremedlem, naturvernkontakt

 

Smart hegre

Følg vandrefalk i stup og hønsehauk gjennom skogen

Pelikanens flukt

Tips oss gjerne om nye klipp!

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjordenFiskumvannet

Nyhetene:

25.3.2018: Årsmøte i NOF Buskerud avholdes torsdag den 5. april. Se møteinnkallelse her.
4.3.2018: Ny årgang av Buskskvetten er påbegynt med Fuglelivet i Øvre Eiker 2017.
22.1.2018: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.
21.1.2018: Årets bilde i Buskerud 2017 ble Jostein Myres fantastiske bilde av to spurveugler som møtes i lufta i kamp om territorium. Bilde ble valgt av i en åpen avstemning på Facebook-gruppen Fugler i Buskerud. Klikk på bildet for å se en større versjon.
6.1.2018: Linnesstranda-rapporten for 2016 er publisert som siste artikkel i Buskskvetten 2017.
15.12.2017: Steinar Stueflotten har levert nok en oppsummerende rapport til Buskskvetten, denne gangen om stormfugler i Buskerud.
17.11.2017: Årets fugl 2018 - Tjeld
17.11.2017: Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press
29.10.2017: Steinar Stueflotten har levert en artikkel til Buskskvetten om Skarver og storkefugler i Buskerud. Se tidsskriftet i venstre marg.

2.10.2017:Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.

Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):

1. Fiskumvannet             

53 arter

662 individer

14 deltagere

2. Sætrepollen                

45 arter

1190 individer

  1 deltager

2. Averøya                        

45 arter

859 individer

  2 deltagere

2. Linnesstranda             

45 arter

403 individer

  2 deltagere

Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.

De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

29.9.2017: Følgende steder er tilmeldt konkurransen på søndag (ansvarlige personer i parentes). Møt opp!

 • Averøya (Eirik Kristoffersen og Marius von Glahn)
 • Fiskumvannet (Steinar Stueflotten)
 • Linnesstranda (Jens E. Nygård)
 • Sætrepollen (Jostein Bærø Engdal)
21.9.2017: Eurobirdwatch 2017 avholdes helgen 30.9.-1.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 09 - 12. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:
 • 1. Linnesstranda              54 arter                545 individer      5 deltakere
  2. Sætrepollen                 51 arter                425 individer      1 deltaker
  3. Fiskumvannet              45 arter                345 individer      9 deltakere
  4. Averøya                         44 arter                880 individer      1 deltaker
  5. Grunnane                      24 arter                332 individer      2 deltakere
  6. Bergsvingen                 15 arter                1351 individer   2 deltakere

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

Ansvarlig Linnesstranda: Jens Erik Nygård (jenygard@online.no)
Ansvarlig Fiskumvannet: Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no)

17.9.2017: LRSK rapport fra 2016 er nå klar og publisert i Buskskvetten. Klikk på tidsskriftet i venstre spalte.
19.4.2017: Årsmøteinnkalling og vedtekter for NOF Buskerud finner du her. Årsmøtet avholdes onsdag 26.4 kl. 19.00 i Nedre Eiker Bibliotek.
14.3.2017: Årsrapporten Kongeørn i Buskerud 2015-2016 er publisert i Buskskvetten.
8.3.2017: Ny artikkel Horndykker i Buskerud 2016 er publisert i Buskskvetten.
6.3.2017: Årsrapport 2015-2016 fra Øvre Eiker er publisert i Buskskvetten.
28.2.2017: Første artikkel i 2017-utgaven av Buskskvetten er publisert. Les 2016-rapporten fra Naturvernforbundet om vandrefalkens utbredelse og hekkestatus i Buskerud.

27.1.2017: Årets bilde fra 2016 er kåret blant de 14 månedsvinnere. Jostein Myre vant med sitt flotte bilde av ørkesteinskvett fra Fiskumvannet. Gratulerer til Jostein, som også vinner et gavekort hos NOF sin nettbutikk Natur og Fritid. Se bilde i full størrelse her.

18.1.2017: Linnesstranda-rapporten for 2015 er (endelig!) publisert i Buskskvetten for 2016.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård