Januar 2009

Per Furuseth:
Gråspett - Hol


utvalgt av Eli Gates

Januar 2011

 Lennart W. Hansson:
Laksand - N. Eiker

utvalgt av Per Furuseth

Januar 2012

Jens Erik Nygård
Grønnsisik og gulspurv - Lier


utvalgt av Per Furuseth

Februar 2009

Månedens bilde Eli Gates:
Fossekall - Hurum


utvalgt av Per Furuseth

Februar 2010 

utvalgt av Lennart W. Hansson

 

Februar 2012

 

   

Mars 2009

Vipe

Jens Erik Nygård:
Vipe - Lier


utvalgt av Eli Gates

 

  Mars 2010 

Toppand

Jens Erik Nygård:
Toppand - Drammen


utvalgt av Torhild Graversgaard

 Mars 2011

Eli Gates:
Sangsvane - Hurum


utvalgt av Jostein Myre

 Mars 2012

Jan-Erik Nyhuus:
Gråspurv - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

 

April 2009Knut-Åge Bergerud:
Ærfugl - Røyken


utvalgt av Jens Erik Nygård

April 2010

Toppand

Jorunn Villand
Dvergsvane og sangsvaner - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

 April 2011

Børre E. Helgerud
Storspover - Lier


utvalgt av Eli Gates

 April 2012

Eli Gates
Rødstrupe - Hurum


utvalgt av Jan-Erik Nyhuus

    Mai 2009

Siland hann letter

Jens Erik Nygård:
Siland - Lier


utvalgt av Knut åge Bergerud


Børre Eirik Helgerud
Fiskeørn - Lier

utvalgt av Jorunn Villand

 Mai 2011

Jens Erik Nygård
Knoppsvane - Lier


utvalgt av Børre E. Helgerud

 Mai 2012

Smålom

Per Furuseth
Smålom - Hol


utvalgt av Eli Gates

  Juni 2009

Svømmesnipe

Jostein Myre
Svømmesnipe - Hol


ÅRETS BILDE 2009!
  Juni 2010

Jostein Myre
Blåstrupe - Hol

ÅRETS BILDE 2010!

Juni 2011

Jostein Myre
Fjellrype - Hol

utvalgt av Jens Erik Nygård

 

Juni 2012

Jan-Erik Nyhuus
Fiskeørn, Lier


utvalgt av Per Furuseth

 

  Juli 2010

Jens Erik Nygård
Løvsanger - Lier

utvalgt av Jostein Myre

Børre Eirik Helgerud
Vendehals - Hol


utvalgt av Jostein Myre

 Juli 2012

Jostein Myre:
Svømmesnipe - Hol


utvalgt av Jan-Erik Nyhuus

  August 2009

Torhild Graversgaard:
Toppmeis - Nore og Uvdal


utvalgt av Jorunn Villand

Jorunn Villand
Spurvehauk - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

 August 2011

ÅRETS BILDE 2011!

 August 2012

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

 

  September 2009

Jostein Myre:
Haukugle - Hol

utvalgt av Torhild Graversgaard
September 2010 

Børre Eirik Helgerud
Hønsehauk - Lier

utvalgt av Jorunn Villand

Jostein Myre
Lavskrike - Ål

utvalgt av Jens Erik Nygård

  September 2012

Ståle Snartland
Haukugle - Hemsedal

utvalgt av Jorunn Villand

 
Oktober 2008

Steinar Stueflotten:
Hubro - Linnesstranda
utvalgt av Jens Erik Nygård

Oktober 2009

Gulspurv

utvalgt av Jostein Myre

 

  Oktober 2010

Havørn - Hol

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

 

 Oktober 2011

Jens Erik Nygård
Spurvehauk- Lier


utvalgt av Jostein Myre

 Oktober 2012

Odd Rygh
Spurveugle- Hurum


utvalgt av Ståle Snartland

 

 

November 2008

Per Furuseth:
Kongeørn - Flå

utvalgt av Steinar Stueflotten
 

    November 2009

Truls W. Andersen
Lappugle - Ringerike

utvalgt av Per Furuseth

  November 2010

Polarsvømmesnipe - Lier

utvalgt av Per Furuseth

 

November 2011

utvalgt av Jens Erik Nygård

November 2012

utvalgt av Odd Rygh

 

Eli Gates:
Kjernebiter - Hurum

utvalgt av Per Furuseth
 

Desember 2009

utvalgt avTruls W. Andersen

Desember 2010

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

Desember 2011

utvalgt av Andrew W. Clarke

 

Desember 2012

utvalgt av Jan-Erik Nyhuus