Januar 2009

Per Furuseth:
Gråspett - Hol


utvalgt av Eli Gates

Januar 2011

 Lennart W. Hansson:
Laksand - N. Eiker

utvalgt av Per Furuseth

Januar 2012

Jens Erik Nygård
Grønnsisik og gulspurv - Lier


utvalgt av Per Furuseth

Jan-Erik Nyhuus
Stjertmeis - Lier


utvalgt av Michael Wam Hansson

Januar 2014

Leif Syvertsen
Grankorsnebb - Drammen

Januar 2016

Per Furuseth:
Hønsehauk - Flå

Januar 2017

Jostein Myre
Haukugle, Øvre Eiker

Januar 2018

Jens Magnussen
Spurvehauk, Drammen

Februar 2009

Månedens bilde Eli Gates:
Fossekall - Hurum


utvalgt av Per Furuseth

Februar 2010 

utvalgt av Lennart W. Hansson

 

Februar 2012

 

Jostein Myre
Skjeggmeis - Lier

ÅRETS BILDE 2013!

Februar 2014  

 

Februar 2015 

 

Februar 2016 

 

Februar 2017 

Jostein Myre
Hønsehauk, Lier

Februar 2018

Eli Gates
Isfugl, Hurum

   

Mars 2009

Vipe

Jens Erik Nygård:
Vipe - Lier


utvalgt av Eli Gates

 

  Mars 2010 

Toppand

Jens Erik Nygård:
Toppand - Drammen


utvalgt av Torhild Graversgaard

 Mars 2011

Eli Gates:
Sangsvane - Hurum


utvalgt av Jostein Myre

 Mars 2012

Jan-Erik Nyhuus:
Gråspurv - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

Mars 2013  

Audun Jahren:
Gråspett - Sigdal

utvalgt av Jury

Mars 2014  Jorunn Villand:
Svarttrost - Lier

Mars 2015

Eli Gates:
Sanglerke - Hurum

Mars 2016

Trond Ove Stakkeland:
Tretåspett - Hol

Mars 2017

Jens Erik Nygård
Kvinand, Drammen

Mars 2018

Gunnar Bjørn Gade
Tretåspett, Nore og Uvdal

 

April 2009Knut-Åge Bergerud:
Ærfugl - Røyken


utvalgt av Jens Erik Nygård

April 2010

Toppand

Jorunn Villand
Dvergsvane og sangsvaner - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

 April 2011

Børre E. Helgerud
Storspover - Lier


utvalgt av Eli Gates

 April 2012

Eli Gates
Rødstrupe - Hurum


utvalgt av Jan-Erik Nyhuus

 April 2013

Audun Jahren
Spurvehauk - Modum

utvalgt av Jury

 April 2014

 

 April 2015

 

 

April 2016

 

April 2017

 

April 2018

Jan-Erik Nyhuus
Sandlo, Lier

    Mai 2009

Siland hann letter

Jens Erik Nygård:
Siland - Lier


utvalgt av Knut åge Bergerud


Børre Eirik Helgerud
Fiskeørn - Lier

utvalgt av Jorunn Villand

 Mai 2011

Jens Erik Nygård
Knoppsvane - Lier


utvalgt av Børre E. Helgerud

 Mai 2012

Smålom

Per Furuseth
Smålom - Hol


utvalgt av Eli Gates

Mai 2013

Lerkefalk

Michael Wam Hansson
Lerkefalk - Øvre Eiker

utvalgt av Jury

Mai 2014

 

Mai 2015

Jan-Erik Nyhuus
Vannrikse, Lier

ÅRETS BILDE 2015!

Mai 2016

Jan-Erik Nyhuus
Siland, Lier

Mai 2017

Tore Westgaard
Tornirisk, Lier

Mai 2018

Jostein Myre
Dvergfluesnapper, Hurum

  Juni 2009

Svømmesnipe

Jostein Myre
Svømmesnipe - Hol


ÅRETS BILDE 2009!
  Juni 2010

Jostein Myre
Blåstrupe - Hol

ÅRETS BILDE 2010!

Juni 2011

Jostein Myre
Fjellrype - Hol

utvalgt av Jens Erik Nygård

 

Juni 2012

Jan-Erik Nyhuus
Fiskeørn, Lier


utvalgt av Per Furuseth

 

Juni 2013

 

Juni 2014

 

Juni 2015

 

Juni 2016

Jens Erik Nygård
Egretthegre, Lier

Juni 2017

Andrew Clarke
Jordugle, Ål

Juni 2018

Roy Fjelldal
Storlom, Nore og Uvdal

  Juli 2010

Jens Erik Nygård
Løvsanger - Lier

utvalgt av Jostein Myre

Børre Eirik Helgerud
Vendehals - Hol


utvalgt av Jostein Myre

 Juli 2012

Jostein Myre:
Svømmesnipe - Hol


utvalgt av Jan-Erik Nyhuus

 Juli 2013

Jostein Myre:
Boltit - Hol

utvalgt av Jury

 Juli 2014

Andrew Clarke:
Tretåspett, Ål

 Juli 2015

Jostein Myre:
Myrsnipe, Hol

 Juli 2016

Odd Rygh
Havhest, Hurum

 Juli 2017

Dag Amundsen
Gjøk, Nore og Uvdal

Juli 2018

Jostein Myre
Vendehals, Hol

  August 2009

Torhild Graversgaard:
Toppmeis - Nore og Uvdal


utvalgt av Jorunn Villand

Jorunn Villand
Spurvehauk - Lier

utvalgt av Jens Erik Nygård

 August 2011

ÅRETS BILDE 2011!

 August 2012

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

 

 August 2013

utvalgt av jury

 

 August 2014

Jens Magnussen
Tornskate, Lier

 

 August 2015

Jostein Myre:
Smålom, Hol

 August 2016


J.-E. Nyhuus:Tornskate-Lier


Jostein Myre: Smålom, Hol

 August 2017

Jorunn Villand:
Vepsevåk, Ø. Eiker

 August 2018

Torgrim Breiehagen
Hornugle, Ål

  September 2009

Jostein Myre:
Haukugle - Hol

utvalgt av Torhild Graversgaard
September 2010 

Børre Eirik Helgerud
Hønsehauk - Lier

utvalgt av Jorunn Villand

Jostein Myre
Lavskrike - Ål

utvalgt av Jens Erik Nygård

  September 2012

Ståle Snartland
Haukugle - Hemsedal

utvalgt av Jorunn Villand

Jens Erik Nygård
Grønnsisik - Lier

September 2014

Jorunn Villand
Egretthegre - Lier

September 2015

Jens Erik Nygård
Sivspurv - Lier

September 2016

Jorunn Villand
Gråhegre og storskarv - Lier

September 2017

Jostein Myre
Isfugl, Røyken

(utvalgt av ved Facebookavstemning)

September 2018

Jostein Myre
Hønsehauk, Øvre Eiker

 
Oktober 2008

Steinar Stueflotten:
Hubro - Linnesstranda
utvalgt av Jens Erik Nygård

Oktober 2009

Gulspurv

utvalgt av Jostein Myre

 

  Oktober 2010

Havørn - Hol

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

 

 Oktober 2011

Jens Erik Nygård
Spurvehauk- Lier


utvalgt av Jostein Myre

 Oktober 2012

Odd Rygh
Spurveugle- Hurum


utvalgt av Ståle Snartland

 

 Oktober 2013

 

Oktober 2014

Jens Erik Nygård
Stær - Lier

Oktober 2015

Børre Eirik Helgerud
Svartstrupe - Øvre Eiker

Oktober 2016

Jostein Myre
Ørkensteinskvett - Øvre Eiker

ÅRETS BILDE 2016!

Oktober 2017

Jan-Erik Nyhuus
Hauksanger, Lier

(utvalgt av ved Facebookavstemning)

Oktober 2018

Terje Pettersen
Spurveugle, Ringerike

 

November 2008

Per Furuseth:
Kongeørn - Flå

utvalgt av Steinar Stueflotten
 

    November 2009

Truls W. Andersen
Lappugle - Ringerike

utvalgt av Per Furuseth

  November 2010

Polarsvømmesnipe - Lier

utvalgt av Per Furuseth

 

November 2011

utvalgt av Jens Erik Nygård

November 2012

utvalgt av Odd Rygh

 

November 2013

Jens Erik Nygård
Gjerdesmett - Lier

November 2014

Jorunn Villand
Flaggspett - Lier

November 2016

Jens Erik Nygård
Havelle - Lier

November 2017

Jostein Myre
Spurveugle - Øvre Eiker

November 2018

Jostein Myre
Fossekall - Modum

Eli Gates:
Kjernebiter - Hurum

utvalgt av Per Furuseth
 

Desember 2009

utvalgt avTruls W. Andersen

Desember 2010

utvalgt av Børre Eirik Helgerud

Desember 2011

utvalgt av Andrew W. Clarke

 

Desember 2012

utvalgt av Jan-Erik Nyhuus

 

Desember 2013

Ståle Snartland:
Haukugle - Hemsedal

Desember 2014

Jorunn Villand
Gråspett - Lier

Desember 2015

Jostein Myre
Haukugle, Hurum

Desember 2016

Thore Raaen
Spurvehauk, Modum

Jens Erik Nygård
Fossekall, Modum

Desember 2017

Jan-Erik Nyhuus
Gråsisik, Lier

Desember 2018

Per Furuseth
Haukugle, Hol

ÅRETS BILDE 2018!