NR. 1 1977

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda i Lier - nok et truet våtmarksområde.

side 12 - Anders Hals : Opprop om rosenfink.

side 14 - Tom Schandy : Navneskifte på fugler.

side 15 - Øivind Syvertsen (ref.) : Dannelse av en fylkesforening i Buskerud.

side 17 - Red. : Lagsstoff m/møteprogram våren -78

side 21 - Øivind Syvertsen : Sjøfuglreservater i Buskerud  - snart en realitet?

side 30 - Feltutvalget i Buskerud : Atlasprosjektet - en orientering

side 34 - Anders Hals : Med Øvre Eiker til Falsterbo

side 36 - Red : Den lokale rapport- og sjeldenhetskomite.

side 38 - Vannfugltellingene.

side 39 - Tom Schandy : Opprop : Grunnane og Sandebukta

 

Last ned hele nr. 1 - 77 (PDF - 1,9 Mb)