NR. 1 1979

 

Innholdsfortegnelse

side 4 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda. Rapport 1970 - 78.

side 23 - Tom Schandy : Nattergalens opptreden i Buskerud.

side 30 - Arne Nævra : Verneplan for våtmarker i Buskerud.

side 34 - Ivar Johnsen og Geir E. Roe : Tidlige vårobservasjoner fra Gol.

side 34 - Ivar Johnsen : Tyrkerduas opptreden i Gol

side 36 - Red. : Årsberetning for NOF Øvre Eiker lokallag.

Last ned hele nr. 1 - 79 (PDF - 5,9 Mb)

NR. 2 1979

 

Innholdsfortegnelse

side 44 - Arne Nævra : Fiskumvannet naturreservat - en presentasjon. Ornitologisk rapport fra ca. 1955 - 1.1.79

side 66 - Tom Schandy : Mallorca er ikke bare turister.

side 69 - Dagfinn Kolberg : Fra kattuglas liv.

side 76 - Øivind Syvertsen. 1970-årenes isfuglinvasjon. En sammenfatning av funnene i Buskerud.

 

Last ned hele nr. 2 - 79 (PDF - 3,6 Mb)

NR. 3 1979

 

Innholdsfortegnelse

side 84 - Tycho Anker-Nilssen : Virksomheten ved Ringerike feltstasjon, Averøya.

side 129 - Red. : Årsberetning 1979 Drammen lokallag.