NR. 1 1980

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Jens Erik Nygård :  Linnesstranda - Rapport 1979

side 12 - Dagfinn Kolberg : Noen spesielle observasjoner fra Kolbergtjern i Øvre Eiker.

side 15 - Geir Egil Roe : Noen observasjoner fra Gol, våren 1980.

side 16 - Ivar Johansen og Geir Egil Roe : Fuglelivet i Gol kommune.

side 21 - Ulf Myrvold : Nattravnhekking på Hurumlandet.

side 24 - Feltutvalget i Buskerud v/ Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet i Buskerud.

side 30 - Red. : NOF- Drammen lokallag. Møter i høst.

Last ned hele Buskskvetten nr. 1 - 1980 (PDF - 0,9 Mb)

NR. 2 1980

Innholdsfortegnelse :

side 36 - Dagfinn Kolberg : Fiskumvannet - Rapport 1979.

side 41 - Jens Erik Nygård : Knoppsvana i Buskerud.

side 46 - Dagfinn Kolberg : Møte med spurveugla.

side 48 - Tom Schandy : Reirfunn av kjernebiter i Drammen

side 50 - Feltutvalget i Buskerud v/ Per Ole Syvertsen : Norsk Vinterfugltelling.

side 53 - Magne Sjøblom : Toppdykkerhekking i Fiskumvannet.

side 54 - Tore Gunnarsen : Atlasprosjektet i Buskerud - hva nå?

side 57 - Red. : Ekskursjonsreferater.

Last ned hele Buskskvetten nr. 2 - 1980 (PDF - 1,3 Mb)

NR. 3 1980

Innholdsfortegnelse :

side 67 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet i Buskerud - rapport 1977 - 1980.

(dette nummeret inneholder hovedsaklig atlas-kart for de ulike artene halvveis i atlasperioden. Det vil derfor ikke bli skannet med det første)