NR. 1-2 1981

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Tycho Anker-Nilssen : Ringerike feltstasjon, Averøya. Stasjonsrapport for 1980.

side 21 - Bjørn Nyhus : En søndag i februar.

side 22 - Jens Erik Nygård : 20 spørsmål ved JEN's.

side 25 - Red. : Norsk Ornitologisk Forening, Drammen lokallag. Årsberetning for året 1.12. 1979 - 30.11.1980.

side 27 - Red. : Opprop. Delta i vinterfugltellingen 81/82!

side 28 - Roar Solheim : Opprop. Slaguglas forekomst og habitatbruk i sørøst-Norge.

 

Last ned hele nr. Buskskvetten 1981-1-2.pdf1-2 1981 (pdf, 2,1 Mb)

NR. 3 1981

Innholdsfortegnelse :

side 36 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda - rapport 1980.

side 44 - Tom Schandy : Stork og åkerrikse ved Drammen.

side 47 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet.

side 55 - Walter Henning Gundersen : Fuglelivet ved Lyseren i Gol.

side 65 - Per Ole Syvertsen : Norsk Vinterfugltelling.

side 68 - Red. : Norsk Ornitologisk Forening, Drammen lokallag. Beretning for året 1.12.80 - 30.11.81.

side 70 - Per Ole Syvertsen : Fra Drammensornitologenes utflukter.

side 72 - Red. : 20 spørsmål.

side 73 - Øivind Jacob : Fuglerebus.

side 74 - Red. : Svar på 20 spørsmål.

side 75 - Torgrim Breiehagen : Opprop. Se etter fargemerkede temmincksniper på vår- og høsttrekket.

Last ned hele nr. 3 1981 (pdf,  3,8 Mb)