NR. 1 1983

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Øivind Syvertsen : Verneplanen for våtmarker i Buskerud.

side 10 - Morten F. Winness : Linnesstranda. Rapport 1981 og 1982.

side 18 - Tore Gunnarsen : Hvilken fugl var det?

side 19 - Red. : Konkurransefuglen.

side 20 - Tom Schandy : Orrfuglen i Finnemarka.

side 28 - Ivar Johnsen : Uvanlige vintergjester på Gol.

side 30 - Tore Gunnarsen : Fuglenes farger.

side 33 - Tom Schandy : Hva er studieforbundet Natur- og miljø?

side 35 - Ole H. Stensrud og Atle Haga : Hjelp oss å redde hubroen!

side 39 - Tom Schandy : Bli med på vannfugltelling til vinteren!'

side 40 - Red. : NOF, Drammen lokallag. Beretning for året 1.12.1981 - 30.11.1982.

side 43 - Anders Hals : Med NOF, Øvre Eiker til Falsterbo 30.9. - 3.10.82.

side 46 - Per Ole Syvertsen : Bokanmeldelser: Felthåndbøker.

Last ned hele nr. 1 - 83 (PDF - 4,4 Mb)

NR. 2 1983

Innholdsfortegnelse :

side 56 - Morten F. Winness : Drammen ringmerkingsgruppes sjøfuglmerkinger 1979-83.

side 61 - Øivind Syvertsen : Celeber gjest i Vidalen.

side 64 - Red. : Konkurransefuglen.

side 65 - Torgrim Breiehagen og Øivind Syvertsen : LRSK informerer.

side 79 - Tore Gunnarsen : Fuglenes territorium.

side 82 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet.

side 85 - Tom Schandy : Høst i hegrebukta.

side 91 - Per Ole Syvertsen : Sjøfuglhøsten 1983.

side 94 - Per Ole Syvertsen : Gunnar Lid er død.

side 95 - Red. : NOF, Øvre Eiker lokallag. Årsberetning for  1982.

side 97 - Red. : NOF, Drammen lokallag.

side 100 - Per Ole Syvertsen : Bokanmeldelser : Felthåndbøker II.

side 105 - Tom Schandy : Fugleutstilling i Drammen.