NR. 1 1984

 

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Tom Schandy og Morten Winness : Fiskumvannet. Rapport 1980 - 1983.

side 21 - Geir Egil Roe : Pilfinken i Hallingdal.

side 23 - Tom Schandy : Nattergalen i Buskerud 1979 - 1983.

side 26 - Øivind Syvertsen og Torgrim Breiehagen : LRSK - rapport 1976 - 1982.

side 44 - Red. : Nytt lokallag på Ringerike.

side 47 - Red. : Møtereferater : Drammen lokallag

side 50 - Red. : Lokallagssaker. Norsk Ornitologisk Forening, Drammen lokallag. Årsberetning for året 1.12 1982 - 30.11.1983.

side 54 - Red. : Indeks for Buskskvetten 1977 - 1982.

side 67 - Red. : Konkurransefuglen.