NR. 1 1992

 

Innholdsfortegnelse :

side 2 - Anders Hals : Vi prøver på nytt.

side 3 - Bent Fjeldheim:  Hemsedal lokallag.

side 4 - Martin Lindal : Rypedyrking i Hemsedal.

side 6 - Bjørn Harald Larsen : Vinterfugltellinger av vannfugl i Buskerud 1992.

side 17 - Victor Olsen : Opprop - Fiskeørn.

side 17 - Knut Jørgensen : Opprop - Miletjern.

side 18 - Torgrim Breiehagen : Forekomst og hekkestatus for fugler i Buskerud.

side 28 - Olav Huso : Vinterforing av rovfuglar.

side 30 - Red. : Kommersøya.

side 33 - Red. : Rutetaksering av Killingen/Kommersøya 1991/1992. Rapport.

side 36 - Red. : Referat fra styremøte i NOF avd. Buskerud 8.5.92.

side 39 - Red. : Referat fra styremøte i NOF avd. Buskerud 7.9.92