NR. 1 1996

Innholdsfortegnelse :

side 5 - Red. : Årsmelding 1995 fra NOF avd. Buskerud

side 6 - Red. : Årsmelding |995 fra Geilo lokallag.

side 7 - Lars Egil Furuseth : Fugleåret 1995 - et lite tilbakeblikk.

side 7 - Red. : Årets fugl 1996 - svarthvit fluesnapper.

side 8 - Red. : Melding fra NOF Drammen lokallag.

side 9 - Red. : Bli med på dugnad på Killingen fuglestasjon!

side 10 - Torkild Jensen : En liten rapport fra Lista.

side 11 - Red. : Årsberetning 1995 fra NOF Hemsedal lokallag.

side 12 - Red. : Årsmelding 1995 fra Øvre Eiker lokallag.

side 15 - Terje Bakken :  Tyrifjorden rundt.

side 17 - Red. : Fiskeørnprosjektet i NOF avd. Buskerud.

side 18 - Red. : Rypebestanden i Buskerud. Opprop.

side 18 - Red. : Hvitryggspett. Opprop.

side 19 - Torkild Jensen : Positiv utvikling i kaiebestanden?

side 21 - Terje Bakken : Registrering av fuglelivet nord i Krøderen.

side 22 - Red. : Lerkefalk - en sjelden rovfugl.

 

NR. 2 1996

Innholdsfortegnelse :

side 28 - Red. : Hardangervidda

side 29 - Kendt Myrmo : Nordre Tyrifjorden - en beskrivelse av de enkelte områdene.

side 36 - Bjørn Værnes : Vinter på skogen.

side 37 - Red. : Barskogvern.

side 37 - Tom Schandy : "Hakke" ha'kke skog.

side 39 - Lars Egil Furuseth : Spettmeisen i Hallingdal.

side 40 - Red. : Fugleinvasjon i midtre Buskerud høsten 1995.

side 42 - Red. : Nytt fra NOF Øvre Eiker lokallag.

side 43 - Red. : Hekkeplass rasert!

side 43 - Red. : Fredning av ryper - betyr det noe?

Last ned hele Buskskvetten nr. 2 - 1996 (PDF - 2,5 Mb)

NR. 3 1996

Innholdsfortegnelse :

side 48 - Red. : Nytt fra Øvre Eiker lokallag

side 49 - Arild R. Espelien og Torkild Jensen : Fuglelivet i våtmarksområder  på Konnerud.

side 58 - Red. : Mye søppel.

side 58 - Red. : Tornskate

side 59 - Red. : Hardangervidda. Rikt fugleliv rundt Tinnhølen.

side 61 - Lars Thomas Poppe : Litt om fuglelivet i Nord-Amerika.

side 63 - Red. : Opprop: Fargeringmerkede "Sibir"-nøttekråker.

side 64 - Hans Jørgen Hovelstad : Fugler på foringsplassen.

side 65  - Red. : Færre lundefugler.

side 65 - Red. : 55 fuglearter i Norge er truet.

side 66 - Per Ole Syvertsen : Tv-aksjonen '96 Miljø for livet.

 

 

 

NR. 4 1996

Innholdsfortegnelse :

side 73 - Steinar Stueflotten : Fuglelivet i våtmarksområder på Konnerud. Kommentarer til artikkelen i Buskskvetten nr. 3 1996.

side 74 - Torkild Jensen : Vinteratlasprosjektet i Buskerud.

side 75 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon er i drift!

side 77 - Bjørn Værnes : Ved tyrivarmen på Holtefjell!!

side 78 - Red. : Fiskumvannet naturreservat.

side 83 - Red. : Nytt fra Øvre Eiker lokallag.

side 86 - Red. : Vinterforing.

side 87 - Lars Egil Furuseth : Ringmerking av fossekall i øvre Buskerud.