NR. 1 1997

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Red. : Prosjekt Fiskeørn i Buskerud

side 6 - Torkild Jensen : Nytt giv i LRSK (den Lokale Rapport- og Sjeldehetskomiteen) i Buskerud.

side - 7 - Red. : Nytt fra NOF Drammen & Omegn lokallag.

side 11 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon - Rapport fra virksomheten i 1996.

side 17 - Red. : Nytt fra Ringerike.

side 18 - Red. : Nytt fra Øvre Eiker lokallag

side 22 - Red. : Buskerud rundt.

NR. 2 1997

Innholdsfortegnelse :

side 28 - Bjørn Værnes : Vårstemning!

side 29 - Red. : Årsmelding 1996 for NOF avd. Buskerud.

side 33 - Bjørn Harald Larsen : Vannfugltellinger i nedre/østre Buskerud i januar 1997.

side 44 - Red. : Ringerike og Hole. Avisklipp.

side 49 - Steinar Stueflotten : Vinteratlas i Buskerud 1996/97.

side 53 - Erland T. Tollefsen : Fuglekasser og økologisk dyrking.

side 53 - Red. : Nytt fra Drammen & Omegn lokallag.

side 54 - Red. : Hvordan kan vi hjelpe åkerriksa?

side 55 - Torkild Jensen og Jon Ludvig Hals : Sjeldne fugler i Buskerud 1993, 1994 og 1995.

side 68 - Red. : Fugler i Øvre Eiker 1996

side 68 - Red. : Buskerud rundt.

side 69 - Red. : Basiskunnskap fugler. Et kurstilbud fra NOF Øvre Eiker lokallag.

side 71 - Gunnar Beggerud : Når kommer våre trekkfugler tilbake til Norge?

side 71 - Red. : NOF's landsmøte 1997.

NR. 3 1997

Innholdsfortegnelse :

side 76 - Torkild Jensen : Skjære i pipa!

side 77 - Nytt fra Drammen & Omegn lokallag

side 78 - Red. : Ungdomshelg Killingen fuglestasjon 19.-21. september 1997.

side 79 - Torkild Jensen : Ringmerking på Gyltesøgrunden.

side 80 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1995-96.

side 88 - Torkild Jensen : Tenerife - variert natur og endemiske fuglearter.

side 93 - Bjørn Harald Larsen : Overvåkning av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaneer i sørøst-Norge vinteren 1996/97.

side 103 - Red. : Vestfosselvas funksjon.

side 104 - Red. : Nytt fra Ringerike og Hole. Avisklipp.

side 105 - Red. : Nytt fra Øvre Eiker lokallag.

side 106 - Red. : Avisklipp fra Modum.

side 107 - Red. : Buskerud rundt.

NR. 4 1997

Innholdsfortegnelse :

side 112 - Torkild Jensen, Lars-Egil Furuseth, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo & Lars Thomas Poppe : Sjeldne fugler i Buskerud 1996.

side 124 - Hans Jørgen Hovelstad : Fuglelivet langs Numedalslågen.

side 125 - Torkild Jensen : Ornitolog-invasjon i Finnmark.

side 130 - Bjørn Harald Larsen og Viggo Ree : Overvåkning av  hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 1997.

side 138 - Red. : Vinteratlas i Buskerud 97/98.

side 141 - Red. : Nytt fra Ringerike og Hole. Avisklipp.

side 143 - Red. : Nytt fra Øvre Eiker lokallag.

side 143 - Red. : Buskerud rundt.