NR. 1 1998

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Red. Årsmelding 1997 for NOF avd. Buskerud.

side 6 - Hans Jørgen Hovelstad : Tanker i tiden.

side 9 - Viggo Ree : Vellykket markering av Verdens Våtmarksdag ved Nordre Tyrifjorden den 2.2.1998.

side 14 - Red. : Drammen & Omegn lokallag. Årsmelding 1997.

side 17 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon. Rapport fra virksomheten i 1997.

side 24 - Red. : Nytt fra NOF Øvre Eiker lokallag.

side 28 - Red. : Buskerud rundt.

side 29 - Red. : Nytt fra Ringerike og Hole.

 

NR. 2 1998

Innholdsfortegnelse :

side 36 - Viggo Ree, Kendt Myrmo og Bjørn Harald Larsen : Vårens fugletur i Nordre Tyrifjorden-området.

side 38 - Tonny Andersen : Prosjekt Fiskeørn i Buskerud.

side 42 - Red. : NOF avd. Buskerud. Referat fra årsmøtet 23. mars 1998.

side 43 - Anders Hals : A-kurs for ringmerkere i Buskerud.

side 44 - Red. : Trekkfugler og fugletrekk i Skåne. Et kurstilbud fra NOF Øvre Eiker lokallag.

side 45 - Bjørn Harald Larsen : Vintertellinger av vannfugl i nedre/østre Buskerud 11. - 14. januar 1998.

side 60 - Steinar Stueflotten : Vinteratlas i Buskerud 1997/98.

side 65 - Viggo Ree og Kenneth Larsen : Lappuglefunn i Buskerud.

side 67 - Red. : Lopper og midd til besvær. Avisklipp.

NR. 3 1998

Innholdsfortegnelse :

side 71 - Red. : Observasjoner i Buskerud i sommer.

side 71 - Red. : Lokallag på Ringerike.

side 72 - Torkild Jensen, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo & Lars Thomas Poppe : Sjeldne fugler i Buskerud i 1997.

side 88 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1997.

NR. 4 1998

Innholdsfortegnelse :

side 99 - Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree : Overvåkning av hekkende våtmarksfugler i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 1998.

side 112 - Viggo Ree : Sangsvaner på Hardangervidda i hekkesesongene i 1997 og 1998.

side 117 - Per Øystein Klunderud : Hønsehauken - skogbrukets utfordring.