NR. 1 1999

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1998.

side 13 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Torkild Jensen.

side 14 - Jens Erik Nygård : IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 1. Elektronisk post.

side 14 - Red. : Småstykker.

side 16 - Jens Erik Nygård : Turrapport fra fugletur i sør-Sverige 20.5 - 28.5.98.

side 23 - Torkild Jensen : Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 1998.

side 27 - Bjørn Harald Larsen : Vannfugltelling i nedre Buskerud 9.-12. januar 1999.

side 36 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 37 - Red. : Drammen & Omegn lokallag. Årsmelding 1998.

side 39 - Red. : Årsberetning for NOF Øvre Eiker lokallag 1998.

side 40 - Red. : Årsmøte i NOF avd. Buskerud - referat.

NR. 2 1999

Innholdsfortegnelse :

side 48 - Torkild Jensen, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Lars Thomas Poppe og Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 1998.

side 65 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Tore Vang.

side 66 - Bjørn Rangbru : Viltet i og omkring Lauvlia i Sigdal kommune.

side 70 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 71 - Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud : Fugler i Øvre Eiker 1998.

NR. 3 1999

Innholdsfortegnelse :

side 92 - Steinar Stueflotten : Vinteratlas i Buskerud 1998/99.

side 98 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Rolf Andersen.

side 99 - Jens Erik Nygård : Test!

side 100 - Eli Gates : Vårtur til Kypros.

side 101 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 102 - Hans Jørgen Hovelstad : "Du skal ikkje sove burt sumarnatta....." - spennende nattsangeraktivitet i nedre deler av Kongsberg kommune.

side 104 - Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree : Overvåkningen av hekkende sjøfugler i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem i 1999.

side 117 - Jens Erik Nygård : Kråker og kaier på Linnesstranda. Invitasjon til vinterprosjekt.

side 118 - Anders  Hals : Eiker Ringmerkingsgruppe 1998.

side 122 - Red. : Klipp fra avisene.

NR. 4 1999

Innholdsfortegnelse :

side 128 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda - statusrapport 1999.

side 148 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Ole Edvart Bakken.

side 148 - Steinar Stueflotten : Vinteratlas - siste sesong står for døra!

side 151 - Eli Gates : Kryssord fra engelsk til norsk.

side 152 - Elen Lorraine Jacobsen : Møte med engelske rovfuglvenner.

side 154 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.