NR. 1 2000

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1999.

side 9 - Red : Småplukk.

side 10 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 11 - Jens Erik Nygård : IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 2. World Wide Web.

side 14 - Red. : Havsule i Lier.

side 15 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon - Rapport fra virksomheten i 1999.

side 20 - Red. : Årsberetning for Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag 1999.

side 22 : Jens Erik Nygård : 10 fuglespørsmål.

 

NR. 2 2000

Innholdsfortegnelse :

side 28 - Steinar Stueflotten : Kveldstrekk og fellesovernattingsplass fo kråker og kaier i Drammensområdet.

side 36 - Red. : Småplukk.

side 37 - Red. : Fuglefolk i kikkerten : Tom Schandy

side 38 - Viggo Ree : Kvinandopplevelser på Røyse.

side 39 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 29 - Red. : Stor fuglerapport fra Sandebukta.

side 40 - Bjørn Harald Larsen, Jon Ludvik Hals og Kendt Myrmo : Vannfugltelling i nedre Buskerud 15.-17. januar 2000.

side 49 - IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 3. Digital fotografering og billedverktøy.

side 52 - NOF avd. Buskerud. Referater.

side 54 - Jens Erik Nygård : 10 fuglespørsmål.

NR. 3 2000

Innholdsfortegnelse :

side 60 - Bjørn Tore Bollerud, Jon Trygve Johnsen og Per  Øystein Klunderud : Fiskumvannet - rapport 1999.

side 71 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 72 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Audun Brekke.

side 74 - Steinar Stueflotten : Vinteratlas i Buskerud 1999/2000.

side 82 - Anders Hals : Eiker Ringmerkingsgruppe 1999.

side 86 - Red. : Navnenøtta

side 86 - Red. : Nytt fra nettet.

side 86 - H.J. Huitfeld : Rapport fra 1000 m.o.h.

side 86 - Red. : Høstekskursjon til Øyeren.

NR. 4 2000

Innholdsfortegnelse :

side 92 - Bjørn Harald Larsen, Viggo Ree, Morten Brandt og Kendt  Myrmo : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2000.

side 103 - Red. : Medlemsliste NOF Buskerud 2000.

side 108 - Red. : "Fugler i Buskerud" - epostliste for Buskerudornitologer.

side 113 - Red. : Nytt fra nettet.

side 113 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 113 - Red. : Navnenøtta. Fasit.

side 114 - Tore Vang : Hummer og kanari

side 118 - Viggo Ree : Opprop om lomvi.