NR. 1 2002

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Lars Thomas Poppe og Vegard Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2000.

side 17 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 18 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2001.

side 22 - Magne Husby og Steinar Stueflotten : Øker antall rødvingetroster?

side 24 - Terje Bakken : Møte med mer uvanlige fuglearter.

side 25 - Christoffer Mikalsen : En tur langs Vestfosselva.

side 26 - Red. : Årsmelding for 2001. Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag.

side 28 - Red. : Småstykker.

side 30 - Bill Sloan : Travelling light.

 

NR. 2 2002

Innholdsfortegnelse :

side 36 - Torkild Jensen : Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2001.

side 39 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Jarl Fr. Erichsen.

side 40 - Audun Brekke : En rundtur i sentral-Asia.

side 44 - Viggo Ree og Kendt Myrmo : Vårturen til fuglelokalitetene i Nordre Tyrifjorden-området i 2002.

side 47 - Christoffer Mikalsen : Åpen dag på fuglestasjonen til Anders Halsss  ved Vestfossen.

side 48 - Christoffer Mikalsen : Ekskursjon til Drammensfjorden lørdag den 20.4.02.

side 49 - Eli Gates : Ekskursjon til Borrevann.

side 50 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 51 - Red. : Førsteobservasjoner fra Buskerud våren 2002.

side 53 - Red. : Fugletur til England?

side 54 - Red. : Småstykker.

side 57 - Red. : Møter og ekskursjoner avholdt av NOF Drammen 2001.

side 58 - Red. : Referat fra NOF Buskeruds årsmøte for 2001.

Last nede hele nr. 2 2002 til din maskin (PDF, 1,3 mb)

NR. 3 2002

Innholdsfortegnelse :

side 64 - Steinar Stueflotten : Fiskemåka i Buskerud - status for årets fugl.

side 67 - Anders Hals : Åkerrikse samme sted tre år på rad - tilfeldigheter eller...?

side 68 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Eli Gates.

side 69 - Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Lars Thomas Poppe og Vegard Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2001.

side 83 - Red. : Småstykker.

side 84 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 85 - Red. : Norsk Hekkefuglatlas - en nasjonal database over hekkende fugl.

Last nede hele nr. 3 2002 til din maskin (PDF, 1,5 mb)

NR. 4 2002

Innholdsfortegnelse :

side 92 - Bjørn Tore Bollerud og Jostein Bakke : Fiskumvannet - årsrapport 2001

side 101 - Frank T. Brandbu : Kjørt på fugl?

side 103 - Bjørn Harald Larsen, Viggo Ree, Morten Brandt og Kendt Myrmo : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2002.

side 111 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 112 - Steinar Stueflotten : Vintererla i Buskerud. Artsrapport nr. 1 fra LRSK.

 


Last nede hele nr. 4 2002 til din maskin (PDF, 1 mb)