NR. 1 2003

Innholdsfortegnelse :

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2002.

side 8 - Tom Schandy : Mysteriet om gråhodealbatrossen.

side 10 - Steinar Stueflotten : Dykkere i Buskerud.(oppdatert 23.4.2004)

side 13 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Vegard Andersen.

side 13 - Christoffer Mikalsen : Uglevandringen 14.3.03.

side 14 - Frode Nordang Bye : Kartlegging av nattravn i nedre Buskerud - oppsummering av registreringsarbeidet i 2002.

side 17 - Christoffer Mikalsen : NOF Øvre Eikers tur til Falsterbo i Skåne 28.9 -2.9.2002.

side 20 - Torborg Berge : Gråsporven - ein hardfør og heimkjær tass i trøbbel?

side 24 - Red. : Karlegg gråspurven og legg han inn i fugleatlaset!

side 25 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 26 - Red. : Drammen og Omegn lokallag. Regnskap. Møter og ekskursjoner 2002.

Last ned hele Buskskvetten nr. 1 2003 (pdf, 3,57 Mb)

NR. 2 2003

Innholdsfortegnelse :

side 32 - Steinar Stueflotten : Spover i Buskerud.

side 35 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Egil Mikalsen.

side 36 - Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree : Vannfugltelling i Drammensvassdraget 8.-9- januar 2003.

side 45 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 46 - Viggo Ree : Forsøk på fargerikt fellesskap - litt om kvinandas og kattuglas kamp om reirplass.

side 47 - Monica Brenna : Spurven. Dikt.

side 48 - Jens Erik Nygård : IKT for ornitologen - 5. Digiskoping.

side 53 - Christoffer Mikalsen : Fugletur i nærmiljøet.

side 54 - Red. : Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud 5.4.2003 i Mjøndalen.

 

 

 

Last ned hele Buskskvetten nr. 2 2003 (pdf, 2,3 Mb)

NR. 3 2003

Innholdsfortegnelse :

side 60 - Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Lars Thomas Poppe og Vegard Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2002.

side 75 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 76 - Roald Bengtson : Fugletur til Golsfjellet 6.-8. juni 2003.

side 78 - Viggo Ree, Bjørn Harald Larsen og Jon Ludvig Hals : Årets fugletur i Nordre Tyrifjorden-området lørdag 12. april 2003.

side 80 - Viggo Ree : Ansatte i Ringerike kommune på fugletur i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

side 82 - Christoffer Mikalsen : Ekstremtur 29.5.03.

side 82 - Christoffer Mikalsen : Nattsangertur 6.6.03.

 

 

 


Last ned hele Buskskvetten nr. 3 2003 (pdf, 1,3 Mb)

NR. 4 2003

Innholdsfortegnelse :

side 87 - Odd Frydenlund Steen : Resultater fra kartlegging av hønsehauk i Buskerud i årene 1998 - 2003 - tetthet og bestand.

side 93 - Thor Erik Jelstad : Hønsehauken i Buskerud. Refleksjoner etter noen års feltarbeid i midtfylket.

side 96 - Hans Jørgen Hovelstad : Knertebuvinter.

side 98 - Steinar Stueflotten : Terner i Buskerud. (oppdatert 23.4.2004)

side 102 - Red. : Siste nytt fra Buskerud.

side 103 - Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2003.

side 112 - Roald Bengtson : Åpent brev til NOF avd. Buskerud og redaksjonen av "Buskskvetten".

side 112 - Red. : Svar til Roald Bengtson.

side 113 - Red. : Småstykker.

side 114 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2003.

Last ned hele Buskskvetten nr 4 2003 (pdf, 1,8 Mb)