Buskskvetten
   2018  *  34. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017
 

Innhold :

Steinar Stueflotten og Anders Hals

4.3.2018

Fugler i Øvre Eiker 2017

Året 2017 som helhet var varmere enn normalt med årsmiddeltemperatur på 1,3 grader over normalen i Hokksund. Spesielt starten på året (januar-mars) var mye varmere enn normalt med hele 3,2-3,6 grader over normalen og med under halvparten av normal nedbør. Våren startet derfor tidlig også i 2017 med tidlig ankomst i mars av flere trekkfugler som grågås, hvitkinngås, musvåk, fjellvåk, trane, skogdue, linerle og svartstrupe. April og mai var relativt milde med 1,3 grader over normalen og med relativt normal nedbør. Sommeren var normalt varm, men juni var våt med nesten dobbelt så mye nedbør som normalt (185 %). September var relativt mild med 1,5 grader over normalen, mens høsten ellers var ganske normal med hensyn til temperatur og med litt under normal nedbør. Desember var relativt normal med lite snø fram til jul. Isen la seg ikke på Fiskumvannet før i månedsskiftet november/desember.
39 s/3,48 Mb

Steinar Stueflotten

19.8.2018

Sjeldne fugler i Buskerud 2017. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2017 ble et middels bra år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble ikke registrert noen nye arter for fylket, men funn av følgende sjeldne arter bør nevnes: gulnebblom, toppskarv, steppehauk, fjellmyrløper, svartehavsmåke, trelerke, sørlig gulerle, svartstrupe, hauksanger, gulirisk og dvergspurv.

39 s/2,41 Mb

Jens Erik Nygård

31.12.2018

Linnesstranda rapport 2017

I 2017 ble det sett 160 arter, litt ned fra i fjor. Det ble sett 1 ny art, polarsisik, dermed er det 224 registrer-
te arter på Linnesstranda. Besøket på Linnesstranda var meget godt også i år. Det ble rapportert 2195 arter i år mot 2869 i fjor.

15 s/5,75 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud