Buskskvetten
   2019  *  35. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018
 

Innhold :

Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree

13.2.2019

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 1990-2018

Hole og Ringerike lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har gjennomført overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i periodene 1990-2000 og 2003-2018. Her presenteres en oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen, der bestandssituasjonen for ulike arter gjennomgås og vurderes i forhold til vintertemperaturer og isforhold.
40 s/4,69 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

13.2.2019

Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen

Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2017 og 2018, men tar også med data fra vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Det ble registrert 4 par med unger (10 unger totalt) i Øvre Hallingdal både i 2017 og 2018. I perioden 2010-2018 varierte antall hekkende par med unger mellom 4-6 som produserte 6-13 unger. Hekkepopulasjonen de siste 9-årene synes å være stabil med 4-6 hekkende par. Få par har hatt mislykket hekking i perioden 2010-2018, men forstyrrelser, predasjon og flom/nedbør kan være årsaker til at noen ikke har en vellykket hekkesesong

12 s/1.55 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud