Buskskvetten
   2021  *  37. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019-2020
 

Innhold :

Steinar Stueflotten

20.8.2021

LRSK rapport for 2020

Året 2020 ble nok et bra år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert to nye arter: gråseiler og sitronerle. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: ringgås ua. bernicla, tundrasædgås, amerikakrikkand, fjellmyrløper, rovterne, gulnebblom, enghauk, pirol, gulbrynsanger, trostesanger, rosenstær, sørlig gulerle, lappiplerke og dvergspurv. Rapporten omfatter 1263 funn av 129 arter, noe som er en fin økning fra året før. Ansvarsområdet til LRSK er endret i 2020 som følge av kommunereformen
45 s/2.10 Mb

Steinar Stueflotten

5.10.2021

Fugler i Øvre Eiker 2020

Fugleåret 2020 i Øvre Eiker var spesielt på mange måter. Det ble gjort rekordmange 11623 observasjoner av 197 arter. Dette er en økning på 53 % i antall observasjoner og 13 flere arter enn i 2019. Dette er det høyeste antallet observasjoner og antall arter som er registrert på ett år i Øvre Eiker. Det ble registrert hele 5 nye arter for kommunen: gulnebblom, enghauk, sitronerle, lappiplerke og rosenstær. Også antall observatører økte kraftig fra 87 personer i 2019 til 134 i 2020 (+54 %). Året 2020 var dessuten det varmeste som er målt i Norge med en årsmiddeltemperatur i Hokksunds-området på hele 3 grader over normalen (1961-1990). En svært mild vinter, en tidlig og mild vår, samt en mulig koronaeffekt i antall besøkende, har trolig bidratt til det gode resultatet.

40 s/2.04 Mb

Steinar Stueflotten

01.12.2021

Fiskeørna i Buskerud, Sande og Svelvik 2021

Våren 2021 ble det tatt et initiativ til å få kartlagt bestandssituasjonen for fiskeørna i området gamle Buskerud, Sande og Svelvik fem år etter forrige kartlegging. Oppropet fikk god respons, og det ble samlet inn tilstrekkelig med opplysninger til at vi kan presentere en god oversikt over fiskeørnas hekkestatus i 2021. Det ble totalt kontrollert 55 reir, hvorav 30 reir var i bruk, det samme som i 2016. 22 av reirene (73 %) hadde vellykket hekking. I de indre, nordlige delene av området er bestanden blitt redusert med ca. 20 % i løpet av 5 år, mens den har utviklet seg mer positivt i de lavereliggende, kystnære områdene i sør.

12 s/460 kb

Jens Erik Nygård

8.12.2021

Linnesstranda rapport 2020

I 2020 ble det sett 146 arter. Det ble ikke sett nye arter i 2020, dermed fortsatt 227 registrerte arter på Linnesstranda. Det var mange arter som hadde en svak forekomst eller var helt fraværende dette året.

14 s/2,14 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud