Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)
Spover (2019)

 

Nyhetsarkiv:

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

    
    

Artsobservasjoner

 

Høringsuttalelser:
2021
 

 

 

Foreningens formålsparagraf:

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Steinar Stueflotten
Leder

Lars Herstad Dolmen
kasserer

Marius von Glahn
Styremedlemnaturvernkontakt

Merete Wiken Dees
Styremedlem
medlemsansvarlig

Rolf E. Andersen
Styremedlem
Eirik Kristoffersen
Styremedlem
Melvin Åsum
Vararepresentant
Jens Tøndel Fossum
Vararepresentant
Per Øystein Klunderud
Revisor

Ta kontakt med styret

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjorden

Fiskumvannet

Nyhetene:

1.3.2022:

VIKTIG MELDING OM HJEMMESIDEN:

NOF Buskeruds hjemmeside på denne adressen har vært i drift side 2004. På grunn av navneskifte til Birdlife og ønske i organisasjonen om å samle hjemmesider under Birdlife, blir denne siden nå sperret for ytterligere oppdateringer. Medvirkende er også at jeg ikke lenger vil ha tilgang til nødvendig programvare (grafikk, design) for å videreføre siden i dette formatet.

Det omfatter bl.a. Buskskvetten, nye høringsuttalelser, arkiv for fotokonkurransen og lagring av eldre rapporter.

Forhåpentlig vil det ikke ta så lang tid før vi kan ta i bruk Birdlife sine sider til å flytte over så mye som mulig av det gamle stoffet. Buskskvetten er viktig og vil bli prioritert.

Hjemmesiden som den er vil ikke bli fjernet med det første. Jeg oppfordrer alle til å sende inn stoff til Buskskvetten som før.

Dere vil finne den nye siden her:

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/

mvh

Jens Erik Nygård

webmaster/redaktør

8.12.2021: Linnesstranda-rapporten fra 2020 er klar i Buskskvetten.
1.12.2021: Fiskeørn-prosjektet har fått en oppfølger i 2021. Rapporten foreligger nå, og er publisert i Buskskvetten.
5.10.2021: Rapporten fra Øvre Eiker for året 2020 er nå ferdig og publisert i Buskskvetten.
4.10.2021:

Årets lokalitetskonkurranse under EuroBirdwatch 2021 ble som tradisjonen tilsier, arrangert den første søndagen i oktober (3/10) fra kl. 09:00 til 12:00. I år var vi maksimalt uheldig med timingen i forhold til været. Det både blåste og regnet kraftig de tre timene konkurransen varte, så observasjonsforholdene var periodevis svært vanskelige. Heller ikke fuglene likte disse forholdene, så resultatet ble det dårligste vi har hatt i denne lokalitetskonkurransen på 15 år.

Pga. de varslede værforholdene valgte to av de påmeldt lokalitetene å trekke seg. Den ene av disse, Hjarnes i Kongsberg, valgte heller å telle fugler på lørdag 2/10 under fine værforhold med sol og pent vær. Men resultatene herfra kan dessverre ikke telle med i konkurransen pga. ulike forutsetninger. Tre av lokalitetene som observerte fra fugletårn, hadde en liten fordel med tak over hodet, men pga. den sterke vinden var det knapt et tørt sted å finne inne i tårnene heller. 14 personer på 5 lokaliteter holdt likevel ut i griseværet og telte fugler så godt de kunne. Totalt ble det observert 52 arter og 1326 individer. Vinneren ble som i fjor, Sætrepollen i Asker med 31 arter, jamført 47 arter i 2020.

  1. Sætrepollen       31 arter               384 ind.               1 deltager
  2. Fiskumvannet    26 arter               512 ind.               5 deltagere
  3. Linnesstranda    22 arter               213 ind.               2 deltagere
  4. Eikredammen    15 arter               109 ind.               4 deltagere
  5. Grunnane            15 arter               108 ind.               2 deltagere

Antall observerte arter både totalt og for hver av lokalitetene ligger typisk 10-15 arter under gjennomsnittet for de seinere årene, noe de umulige værforholdene må ta skylden for. Også antall observerte individer er lavt og under halvparten av hva som har vært vanlig de seinere årene.

De tre mest tallrike artene var: stokkand 280 ind., ringdue 208 ind. og kråke 99 ind. Det kan nevnes at det på Fiskumvannet var 350 grågjess som lå skjult på Flesakerjordet, så de ikke lot seg telle fra fugletårnet. På landsbasis var de fire mest tallrike artene: grågås, kortnebbgås, stær og stokkand. Av mer sjeldne arter som ble observert under vår lokalitetskonkurranse, kan følgende nevnes: dvergdykker i Sætrepollen, dvergdykker og varsler på Fiskumvannet, storlom og vintererle på Eikredammen.

28.9.2021: Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud kan leses her.
23.9.2021:

BirdLife Internationals store, årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 2.-3. oktober. NOF avd. Buskerud gjennomfører sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EBW21 på søndag 3.10. kl. 09 - 12. I fjor deltok 24 personer fordelt på 7 lokaliteter. Vi håper på minst like god oppslutning i år. Vinneren i fjor ble Sætrepollen med 47 arter foran Averøya med 42 arter.

Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat.

Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde lokaliteten sin på til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).»

7.9.2021: Innkalling til årsmøte i NOF Buskerud kan leses her.
4.9.2021: Ytterligere to høringer er lagt til.
30.8.2021: To nye høringer er lagt til i menyen til høyre, Trytetjern Vest,Trøstheim og Ringerike kommune, samfunnsdel.
20.8.2021: LRSK rapporten for 2020 er ferdig og publisert i Buskskvetten.

1.6.2021: Tårnkonkurransen på Fuglenes dag den 30.5 ble i år vunnet av tårnet på Linnesstranda med 54 arter mot Fiskumvannets 53 arter. Les mer her.

10.3.2021: Vi har begynt å legge ut NOF Buskeruds høringssvar til aktuelle naturvernsaker i menyen til høyre. Oppdater deg på sakene!

28.1.2021: Vi minner om Hagefugltellingen som foregår kommende helg. Les mer om det her:

Fuglevennen.no

18.1.2021: Linnesstranda-rapporten for 2019 er publisert som siste artikkel i 2020-årgangen.
28.11.2020: Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud som ble avholdt 9.11 kan du lese her.

3.11.2020: Tillegg til møteinnkallngen til årsmøte:

Pga. innskjerpede smittevernregler og økt smittefare trenger vi en oversikt over hvem som kommer på årsmøtet mandag 9. november. Vi ønsker derfor at du melder deg på arrangementet på Facebook eller ved å sende en påmelding til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no). Det vil bli faste sitteplasser på møtet med god avstand mellom deltakerne. Det blir ingen servering, så du må eventuelt ta med deg mat og drikke ved behov.

Vi skal prøve å åpne opp for digital deltagelse på årsmøtet via Microsoft Teams, men uten garanti for at dette vil fungere optimalt. De som ønsker å delta via Teams kan sende en påmelding til Rolf E. Andersen (Rolf.Andersen@golder.no). Påmeldingsfrist: fredag 6. november.

31.10.2020: Så er også vandrefalk-rapporten fra 2019-20 publsert i Buskskvetten.
22.10.2020: Hekkesesongene 2019 og 2020 for horndykker i Buskerud er oppsummert i en artikkel publisert i Buskskvetten.
25.8.2020: LRSK sin årsrapport er nå tilgjengelig i Buskskvetten.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård