Jan-Erik Nyhuus
Stjertmeis - Lier


utvalgt av Michael Wam Hansson

Januar 2014

Leif Syvertsen
Grankorsnebb - Drammen

Januar 2016

Per Furuseth:
Hønsehauk - Flå

Januar 2017

Jostein Myre
Haukugle, Øvre Eiker

Januar 2018

Jens Magnussen
Spurvehauk, Drammen

Januar 2019

Eli Bondlid
Sidensvans, Modum

Jostein Myre
Skjeggmeis - Lier

ÅRETS BILDE 2013!

Februar 2014  

 

Februar 2015 

 

Februar 2016 

 

Februar 2017 

Jostein Myre
Hønsehauk, Lier

Februar 2018

Eli Gates
Isfugl, Hurum

Februar 2019

Eli Bondlid
Lavskrike, Nes

Februar 2020

Tore Westgård
Gulnebblom, Ø. Eiker

Februar 2021

Jostein Myre
Gråspett, Lier

Mars 2013  

Audun Jahren:
Gråspett - Sigdal

utvalgt av Jury

Mars 2014  Jorunn Villand:
Svarttrost - Lier

Mars 2015

Eli Gates:
Sanglerke - Hurum

Mars 2016

Trond Ove Stakkeland:
Tretåspett - Hol

Mars 2017

Jens Erik Nygård
Kvinand, Drammen

Mars 2018

Gunnar Bjørn Gade
Tretåspett, Nore og Uvdal

Mars 2019

Jostein Myre
Kongeørn, Buskerud

ÅRETS BILDE 2019!

Mars 2020

Terje Pettersen
Lappugle, Buskerud

 

Mars 2021

Olav Strømsnes
Granmeis, Rollag

 April 2013

Audun Jahren
Spurvehauk - Modum

utvalgt av Jury

 April 2014

 

 April 2015

 

 

April 2016

 

April 2017

 

April 2018

Jan-Erik Nyhuus
Sandlo, Lier

April 2019

Aksel Olsson
Fiskeørn, Ringerike

April 2020

Jostein Myre:
Orrfugl,Lier

April 2021

Terje Pettersen
Havørn, Ringerike

Mai 2013

Lerkefalk

Michael Wam Hansson
Lerkefalk - Øvre Eiker

utvalgt av Jury

Mai 2014

 

Mai 2015

Jan-Erik Nyhuus
Vannrikse, Lier

ÅRETS BILDE 2015!

Mai 2016

Jan-Erik Nyhuus
Siland, Lier

Mai 2017

Tore Westgaard
Tornirisk, Lier

Mai 2018

Jostein Myre
Dvergfluesnapper, Hurum

Mai 2019

Mai 2020

Jens Erik Nygård
Buskskvett, Lier

Mai 2021

Kristin Devor
Gjøk, Hemsedal

Juni 2013

 

Juni 2014

 

Juni 2015

 

Juni 2016

Jens Erik Nygård
Egretthegre, Lier

Juni 2017

Andrew Clarke
Jordugle, Ål

Juni 2018

Roy Fjelldal
Storlom, Nore og Uvdal

Juni 2019

Jostein Myre:
Boltit,Hol

Juni 2020

Jostein Myre:
Rosenstær,Hol

ÅRETS BILDE 2020!

 Juli 2013

Jostein Myre:
Boltit - Hol

utvalgt av Jury

 Juli 2014

Andrew Clarke:
Tretåspett, Ål

 Juli 2015

Jostein Myre:
Myrsnipe, Hol

 Juli 2016

Odd Rygh
Havhest, Hurum

 Juli 2017

Dag Amundsen
Gjøk, Nore og Uvdal

Juli 2018

Jostein Myre
Vendehals, Hol

Juli 2019

Jostein Myre:
Heilo,Hol

Juli 2020

Jens Magnussen
Vepsevåk, Øvre Eiker

Juli 2021

Richard Hals Gylseth
Musvåk, Ringerike

 August 2013

utvalgt av jury

 

 August 2014

Jens Magnussen
Tornskate, Lier

 

 August 2015

Jostein Myre:
Smålom, Hol

 August 2016


J.-E. Nyhuus:Tornskate-Lier


Jostein Myre: Smålom, Hol

 August 2017

Jorunn Villand:
Vepsevåk, Ø. Eiker

 August 2018

Torgrim Breiehagen
Hornugle, Ål

 August 2019

Jens Erik Nygård
Stær, Lier

August 2020

Jens Erik Nygård
Løvsanger, Lier

August 2021

Jostein Myre
Storlom, Hol

Jens Erik Nygård
Grønnsisik - Lier

September 2014

Jorunn Villand
Egretthegre - Lier

September 2015

Jens Erik Nygård
Sivspurv - Lier

September 2016

Jorunn Villand
Gråhegre og storskarv - Lier

September 2017

Jostein Myre
Isfugl, Røyken

(utvalgt av ved Facebookavstemning)

September 2018

Jostein Myre
Hønsehauk, Øvre Eiker

September 2019

Terje Pettersen
Musvåk, Hole

September 2020

Jostein Myre
Fjellvåk, Hol

September 2021

Jens Erik Nygård
Hønsehauk, Lier

 Oktober 2013

 

Oktober 2014

Jens Erik Nygård
Stær - Lier

Oktober 2015

Børre Eirik Helgerud
Svartstrupe - Øvre Eiker

Oktober 2016

Jostein Myre
Ørkensteinskvett - Øvre Eiker

ÅRETS BILDE 2016!

Oktober 2017

Jan-Erik Nyhuus
Hauksanger, Lier

(utvalgt av ved Facebookavstemning)

Oktober 2018

Terje Pettersen
Spurveugle, Ringerike

Oktober 2019

Terje Pettersen
Konglebit, Hole

Oktober 2020

Terje Pettersen
Svartrødstjert, Hole

Oktober 2021

Per Furuseth
Konglebit, Hol

 

November 2013

Jens Erik Nygård
Gjerdesmett - Lier

November 2014

Jorunn Villand
Flaggspett - Lier

November 2016

Jens Erik Nygård
Havelle - Lier

November 2017

Jostein Myre
Spurveugle - Øvre Eiker

ÅRETS BILDE 2017!

November 2018

Jostein Myre
Fossekall - Modum

November 2019

Audun Jahren
Konglebit, Hole

November 2019

Jon Ludvig Hals
Spurveugle, Øvre Eiker

November 2020

Ole Jørgen Liodden
Hubro, Ringerike

Desember 2013

Ståle Snartland:
Haukugle - Hemsedal

Desember 2014

Jorunn Villand
Gråspett - Lier

Desember 2015

Jostein Myre
Haukugle, Hurum

Desember 2016

Thore Raaen
Spurvehauk, Modum

Jens Erik Nygård
Fossekall, Modum

Desember 2017

Jan-Erik Nyhuus
Gråsisik, Lier

Desember 2018

Per Furuseth
Haukugle, Hol

ÅRETS BILDE 2018!

Desember 2019

Terje Pettersen
Tretåspett, Hole

Desember 2021

Richard Hals Gylseth
Tårnfalk, Ringerike

Jon Ludvig Hals
Dvergdykker, Øvre Eiker