NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud har gjennomført et 5-års prosjekt på fiskeørn i perioden 2007 til 2011.

Hensikten med dette prosjektet var å fremskaffe oppdatert status for fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud samt Svelvik og Sande kommuner i Vestfold. Prosjektet hadde som mål å kartlegge alle lokaliteter med fiskeørn i området, og overvåke bestandsutviklingen til arten i løpet av 5-års perioden. Dette innebar bl.a. innsamling og registrering av detaljerte lokalitetsopplysninger for flest mulig hekkeplasser, samt undersøkelse av endringer i levevilkårene som kan innebære mulige trusler mot arten i fremtiden.

Se nedenfor for årsrapporter og sluttrapport..

Prioriterte oppgaver har vært:

  1. Kontrollere alle kjente reir som har vært i bruk de siste årene

  2. Lete opp nye reir

  3. Samle mest mulig informasjon om hvorfor hekkeforsøk/hekkinger mislykkes

  4. GPS-måle gjenværende reir som er i bruk

  5. Helst også fotodokumentere reir/reirtrær som vi mangler bilder av

 

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

 

Faktaark om fiskeørn

Metodeark for feltarbeid

Registreringsskjema

Kartleggingsområder og koordinatorer

 

Styringsgruppe:

Per Ø.Klunderud (leder) pedroklu(at)online.no

Frode N. Bye:               f-bye(at)online.no

Tonny Andersen            tonny.andersen(at)c2i.net

Steinar Stueflotten         steinarstue(at)c2i.net

 

Ansvarlig for dataregistrering: Steinar Stueflotten

 

 

Feltarbeidet er nå avsluttet, men det oppfordres til å registrere supplerende opplysninger om hekkeplasser og andre observasjoner av fiskeørn på Artsobservasjoner.no. Observasjoner med registrert hekkeaktivitet blir automatisk skjermet av systemet.

 

Rapporter:

Årsrapport 2007  - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

 

Årsrapport 2008 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Årsrapport 2009 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Årsrapport 2010 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Årsrapport 2011 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Sluttrapport 2007–2011 for Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Kjell A. Dokka: Observasjoner av fiskeørn

 

 

Foto: Kjell A. Dokka

Foto: Jarl Fr. Erichsen

Foto: Jens Erik Nygård