31.12.2004 Steinar Stueflotten er blitt tildelt Rauma kommunes kulturpris for 2004 for sitt mangeårige arbeid med å kartlegge fugleliv og botanikk i Rauma. Her er en artikkel om saken fra Romsdals Budstikke (død lenke). Ved utdelingen ble dette (død lenke) skrevet samme sted.
  9.11.2004 Øvre Eiker lokallag jobber nå intenst for å komme ajour med rapporteringen fra Fiskumvannet. Terje Bakken har levert Fiskumvann-rapport fra 2003 til Buskskvetten.
  27.10.2004 Buskskvetten nr. 1 1982 er nå skannet inn og gjort tilgjengelig i Buskskvettens arkiv.
  25.10.2004 Steinar Stueflotten har levert en artikkel til Buskskvetten om vegetasjonen på typiske nattravnlokaliteter i Buskerud
  24.10.2004 Fiskumvann-rapporten for 2002 er publisert i Buskskvetten.

 

 

 

13.9.2004 Litt forsinket: Øvre Eiker lokallag er blitt tildelt miljøpris fra Øvre Eiker kommune. Les mer på Øvre Eiker lokallags side.  
6.9.2004 LRSK rapporten for 2003 er ferdig og er blitt publisert i Buskskvettens nettutgave. Se menyen til venstre.  
23.8.2004 Eplefestivalen 2004

Dette er ett årlig arrangement som går av stabelen for 13. gang i år, og det er 2. gang vi stiller opp. Det er en fin måte å komme kontakt med folk på og spre litt kunnskap og gjøre de litt kjent med hva vi driver med. For det kommer 6000 - 7000 besøkende i løpet av helgen, fra hele Oslofjord-regionen. (mer..)

 
2.8.2004   Steinar Stueflotten har skrevet i Buskskvetten om resultatene fra Norsk Hekkefugltaksering i Buskerud i 2004. Se menyen til venstre.  

 

 

 

 

 

 

25.6.2004   Buskskvetten er nå registrert som elektronisk tidsskrift hos Nasjonalbiblioteket med ISSN-nummer 1504-0739!
14.6.2004   Turrapport fra Drammen lokallag er siste bidrag til Buskskvetten. Se menyen til venstre.
12.6.2004   Sjekk ut meny-valget Turrapporter. Der kan du skrive inn direkte fugleobservasjoner som du har lyst til å fortelle andre om. Sjeldenheter bør fortsatt rapporteres via www.fugler.net (se Siste nytt).
7.6.2004   En oversikt over nattsangere som blir observert i Buskerud i 2004 er opprettet. Rapporter via Fugler.net eller direkte til meg, så vil oversikten bli oppdatert.
3.6.2004   Hærverk på fugletårnet på Linnesstranda! (mer..)
31.5.2004   Turrapport er lagt ut i Buskskvetten
26.5.2004   Skogforsk har fått laget en rapport om hønsehauken og skogbruk. Den kan leses i sammenheng med de to artiklene i siste nummer av Buskskvetten.
20.5.2004   Se kart over inngrepsfrie naturområder i Buskerud hos Direktoratet for naturforvaltning.
20.5.2004   Endring av forskrift om felling av skadegjørende vilt er sendt ut av Fylkesmannens miljøvernavd. Endringen innebærer en hjemmel for fylkesmannen til å gi skadefellingstillatelse på enkelte introduserte gåsearter i deler av Sør-Norge. Se forskriften her.
15.5.2004   Buskskvetten nr. 3-1980 er skannet inn og lagt ut i sin helhet. Gå til Buskskvettens arkiv.
23.4.2004   Steinar Stueflotten har lagt ut oppdaterte versjoner av artiklene Terner i Buskerud og Dykkere i Buskerud.
21.4.2004   Ny artikkel i Buskskvetten : Rikser i Buskerud av Steinar Stueflotten. Velg Buskskvetten i  menyen.
19.4.2004   Invitasjon til årets fugletur i Nordre Tyrifjorden er lagt ut.
15.4.2004   Aktivitetsplan for Drammen lokallag, våren 2004 er oppdatert.
12.4.2004   Buskskvetten nr. 1-2 1981 er lagt ut i sin helhet som pdf. Se Buskskvetten - arkiv.
6.4.2004   Opprop om storskarv-trekk er kommet fra Viggo Ree.
5.4.2004   Møteinnkalling og referat er lagt inn på NOF Øvre Eikers sider
5.4.2004   Referat fra NOF avd. Buskeruds årsmøte er lagt ut.
3.4.2004   "Bibelen" vår, Gyldendals store fugleguide, er kommet i annen utgave. Les mer.