13.11.2005 Steinar Stueflotten har levert en ny artikkel i serien om fugler i Buskerud, denne gangen Lerker i Buskerud. Se Buskskvetten.
  9.11.2005 Buskskvetten nr. 1-1983 er skannet inn og lagt i Buskskvettens arkiv.
  1.11.2005 PRESSEMELDING, fra Norsk Ornitologisk Forening 01.11.2005

Fugleinfluensa

Folk oppfordres til å legge ut mat til fuglene slik de alltid har gjort

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har merket seg at enkelte offentlige organer samt et samlet media fokuserer på de ville fuglebestandene i forbindelse med fugleinfluensaen. For det første er dette en fjørfeinfluensa som så langt ikke har rammet og kanskje heller ikke vil berøre de ville fuglebestandene av betydning. Frykten for viruset har ført til falsk alarm ved funn av døde villfugler flere plasser i Europa. Det er et tilfelle i Kroatia hvor ca. 15 svaner har det alvorlige viruset H5N1. Omstendighetene rundt dette er noe uklare da man ikke vet om disse er parkfugl, tamme fugler eller svaner på trekk. I Kina skal det være påvist smitte hos ville stripegås. Dette er altså pr. i dag en sykdom som rammer fjørfe (høns, ender, gjess holdt i fangeskap), og smitteveien har så langt fulgt de gamle kjente handelsveier for blant annet tamfugl fra Asia og inn i Russland, Tyrkia og Romania og ikke trekkrutene for ville fugler. (mer...)

 

  15.10.2005 Jens Erik Nygård har levert Linnesstranda-rapport for 2004 til Buskskvetten.
  5.10.2005 Steinar Stueflotten har levert LRSK - rapport fra 2004 til  Buskskvetten. Se menyen til venstre.
  3.10.2005 Hvor er geværet mitt?!
(Kommentar til diskusjon om alkefugljakt på E-fugl. "Jegeren" er anonymisert av hensyn til ekstreme NOF-ere)

  11.9.2005 Jeg har fjernet en nokså dårlig oppdatert lenkesamling fra disse sidene og henviser heretter til fugler.net som har en utmerket samling.

 

10.9.2005 Nok en fargeringmerket storskarv av underarten sinensis er sett på Linnesstranda. 5. og 6. januar ble fuglen med grønn fargering med koden 2TR registrert og i følge de danske merkerne ble fuglen merket som pullus i skarvekolonien på Mågeøerne ved Bogense på Fyn den 16.6 i år. I 1997 ble den første danskmerkede storskarv i Norge sett på Linnesstranda.
3.9.2005 Steinar Stueflotten har kommet med nok et bidrag til Buskskvetten: Kjerrsangere i Buskerud.
10.6.2005 Ny artikkel er lagt ut i Buskskvetten. Det er Steinar Stueflotten som har skrevet om Tyrkerdua i Buskerud.
  6.6.2005 Lier ordfører delte ut Årets miljøvernpris 2005 til Jens Erik Nygård under Lierdagene. (Bilde)
  4.6.2005 Drammen lokallag har fått sine egne hjemmesider. Adressen er www.nattravn.info  Gratulerer!
  28.5.2005 Bilde av låvesvale fra Linnesstranda vant fotokonkurranse på www.birdforum.net !  Se bildet i Galleri (menyen til venstre).
  12.5.2005 Det ble i dag annonsert at Jens Erik Nygård er blitt tildelt Årets Miljøvernpris fra Lier kommune. Prisen er tildelt for hans innsats for naturvern i Liers viktigste naturområde, Linnesstranda naturreservat. Mer på Lier kommunes hjemmeside.
  25.4.2005 I går så Ole Edvart Bakken en svartehavsmåke ved Linnesstranda. Dette er første observasjon av arten i Buskerud! Se bildene. Se Linnesstranda-sidene i menyen til venstre, under Observasjoner.
  16.4.2005 Hjemmesiden til Linnesstranda naturreservat er flyttet til NOF Buskeruds sider og kan finnes i menyen til venstre, eller direkte via adressen www.nofbuskerud.net/Linnesstranda
  13.3.2005 Ny årgang av Buskskvetten på nett er påbegynt og 2 artikler lagt ut. Det er Fiskumvann-rapporten for 2004 og "Lommer i Buskerud".
  17.2.2005 Referat fra årsmøte i NOF Øvre Eiker lokallag er lagt ut under deres sider. Se Lokallagene.
  16.2.2005 Innkalling til årsmøte i NOF Buskerud 31.3.2005. Les mer
  6.2.2005 Foreløpig aktivitetsplan for Øvre Eiker lokallag er lagt ut på hjemmesiden deres. Se menyen til venstre under Lokallagene.
  27.1.2005 NOF Buskeruds websider er flyttet fra gratis-serveren på Start.no til en proffløsning hos Uniweb. Det betyr slutt på plassproblemer og trolig raskere respons. Samtidig tar vi i bruk eget domene www.nofbuskerud.net som adresse.
  9.1.2005 18 komplette årganger av Vår Fuglefauna selges. Totalt 74 utgaver av bladet i ulest tilstand f.o.m. årgang 1983 t.o.m. årgang 2000. Gi bud! Arwe Fotland telefon 911 43 704 eller e-mail afot@afot.no
  3.1.2005 Årgang 2004 av Buskskvetten er satt sammen til ett dokument med forside, bakside og innholdsfortegnelse. Det er en pdf-fil på 5,53 mb som kan lastes ned herfra. Den som vil kan dermed skrive den ut på papir. Totalt sideantall er 79.