11.12.2006 Nok en artsgruppe blir gjennomgått av LRSK ved Steinar Stueflotten, denne gang buskspurver. Se Buskskvetten i menyen.
  6.12.2006 Ny, spennende artikkel i Buskskvetten signert Steinar Stueflotten! Han har fått tak i eldre fugleobservasjoner fra Kongsberg og gir oss et sammendrag. Se Buskskvetten i menyen til venstre.
  23.10.2006   Klikk for større bilde

Alkekonge ble reddet fra trafikkdøden av hjelpepleier!

Hjelpepleier Tove Norvoll i hjemmehjelpstjenesten tok seg tid til å redde denne alkekongen fra den visse død på Tuverudveien, bare 200 m nord for Linnesstranda naturreservat.  3 ganger holdt den på å bli påkjørt av biler før den ble reddet ut av veien og brakt til sitt rette element på Gilhusodden. Fuglen så ut til å være i god form da den kom på vannet. Litt overraskende var det at alkekongen var havnet på land, det var vindstille da den ble funnet.

  2.10.2006 I helga er det på Linnesstranda blitt jaktet på ender og skarver rett utenfor reservatgrensa. På lørdag var det Bent som oppdaget det og han ringte både lensmannskontoret og oppsynsmann Ringstad. Begge kom og jegeren ble bedt om å flytte seg lengre fra grensa. På søndag var det Ole Bakken som oppdaget trolig den samme jegeren sittende i skjul på land. På vannet lå flere lokkeender. En storskarv ble sett skutt. Det er antakelig ikke ulovlig jakt, men hva slags jaktetikk ligger til grunn når jegeren bruker fuglekonsentrasjonen i et fuglereservat på denne måten. Hva sier Dyno Eiendom som eier landområdet det ble jaktet fra?
  2.10.2006 Rapporten fra Fiskumvannet 2005 er lagt ut i Buskskvetten. Denne har tidligere vært tilgjengelig på Fiskumvannets egne sider.
  1.10.2006 Har du skaffet deg Norsk VinterfuglAtlas?  Vi nærmer oss vintersesongen og boka som er resultatet av våre anstrengelser i mange vintre er fortsatt på tilbud fra Norsk Naturbokhandel, NOFs egen butikk. Fram til jul kan du kjøpe den for 398,-  Boka må jo være et glimrende hjelpemiddel når det gjelder å få oversikt over hvor fuglene er å finne i Norge på vinterstid. Hele 194 fuglearter presenteres med detaljerte utbredelseskart og utfyllende beskrivelser, som vektlegger artenes vinterutbredelse, status og vinterøkologi. Boka er skrevet av over 75 fagfolk og fugleinteresserte, deriblant flere fra Buskerud.
  28.8.2006 LRSK - rapport for 2005 er nå klar, og er publisert i Buskskvetten. Samtidig er LRSK sin innrapporteringsliste oppdatert, se LRSK i menyen til venstre.
  6.6.2006 Et nytt fotogalleri-program er innkjøpt og fotogallerier er oppdatert både på NOF-Buskerud og siden til Linnesstranda. Vis bildene ved å klikke på småbildene til venstre eller ved å vise bilde for bilde ved å klikke på hovedbildet. Det kan også kjøres automatisk slideshow.
  1.6.2006 Steinar Stueflotten har skrevet  i Buskskvetten om sin jakt på hvitryggspetten. Et eksempel til etterfølgelse!  Skriv om dine opplevelser og send inn til Buskskvetten.
  31.5.2006 Bilde av knoppsvane med unge fra Linnesstranda vant fotokonkurranse på www.birdforum.net !  Se bildet  her.
  23.4.2006 Rapporten fra Linnesstranda for 2005 er lagt ut i Buskskvetten. 2005 ble det beste året på Linnesstranda noensinne!
  16.4.2006 Lederen for NOF avd. Buskerud, Egil Mikalsen har skrevet lederartikkel i Buskskvetten.
  3.4.2006 Noen nyheter fra NOF-organisasjonen:
- NOF hjemmesider er fullstendig fornyet, se her

- Vinteratlasboka er kommet i handelen. Flere lokale ornitologer har bidratt med artsomtaler! Det er også utgitt bind nr. 2 av ringmerkingshåndboka som også er basert på ringmerkingsinnsats i Buskerud. Bøkene blir solgt gjennom www.naturbokhandelen.no
- NOF har opprettet NOF Travel et "reisebyrå" for fuglefolk som vil på tur. Turene blir solgt gjennom www.naturogfritid.no som også eies av NOF.
  29.3.2006 Egil Mikalsen har skrevet om inntrykk fra landstyremøtet i NOF i Buskskvetten.

 

9.3.2006 Fugleinfluensaen har ført til stort oppslag i lokalavisa om Linnesstranda naturreservat og potensiell fare for skolebarn og andre som befinner seg innenfor en 3 km sone rundt! Noen sitater: "Finner man en død fugl på Linnesstranda, vil både skoler, barnehager, samt annen virksomhet i Lier bli berørt".. " Det vil sikkert bli opprettet ferdselsrestriksjoner ut og inn av et slikt område".. "Mattilsynet kan også fatte vedtak om avlivning av arter i risikosonen. Det skal også lages en oversikt over alt som kan spre fugleinfluensa i sonen"  Lenke til intervju med rektor ved Gullaug skole.  Lenke til side om avsperring av risikosonen. I tillegg finnes et stort kart med ring rundt Linnesstranda og Elveparken og bilder av fugleartene kanadagås, knoppsvane, hettemåke, kortnebbgås og rørsanger. Bilde av et fugletårn under bygging.
  16.2.2006 Christoffer Mikalsen har opprettet en nettside tilegnet Fiskumvannet i Øvre Eiker. Dere finner den under Øvre Eiker lokallags hjemmesider, men jeg har også lagt ut en direkte lenke til den i fra menyen her. Dette er en lenge etterlengtet nettside og trofaste travere på Fiskumvannet bør nå kjenne sin besøkelsestid og være flinke til å sende bilder og aktuelle observasjoner til Christoffer.
  15.2.2006 Steinar Stueflotten har levert en ny artikkel om fugler i Buskerud, denne gangen om alkefugler. Se Buskskvetten i menyen til venstre.
  13.2.2006 Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud kan lastes ned her. Møtet holdes i Frivillighetssentralen i Lierbyen (kart)
  8.2.2006 Buskskvetten 2005 er nå avsluttet og lagt som PDF-fil i arkivet. Buskskvetten 2006 er påbegynt med en rapport fra vannfugltellingene i Drammensvassdraget i januar 2005 og 2006. Se Buskskvetten i menyen til venstre
  4.2.2006 Så er endelig også Øvre Eiker lokallag på nett med egen hjemmeside! Vi gratulerer lokallaget og Christoffer Mikalsen som er webredaktør. Her er linken: www.nof-eiker.org  Den blir fast å finne i NOF Buskeruds meny under Lokallagene.