25.12.2007   Flere norske naturorganisasjoner, deriblant SABIMA som NOF er med i, oppfordrer regjeringen til å opprette et norsk artsprosjekt med hensikt å kartlegge en større del av de 60 000 artene av planter og dyr som trolig lever i Norge. Bare 18500 arter er kartlagt godt nok til å vurderes for rødlista. 1700 personer og organisasjoner har til nå skrevet under på oppropet. Se hvem som allerede har skrevet under ved å klikke på bildet til høyre.
8.12.2007   Linnesstranda årsrapport for 2006 er nå publisert i Buskskvetten.
1.12.2007   Steinar Stueflotten fortsetter serien om artsgrupper i Buskerud. Denne gangen er det gressender som blir gjennomgått. Se Buskskvetten eller LRSK sine sider.
24.11.2007 Artikkelen om kongeørnens status i Buskerud er nå også tilgjengelig i Buskskvetten.
21.11.2007 En artikkel om kongeørnens status i Buskerud er lagt ut på Naturvernforbundet side. Her er lenken.
19.11.2007 Etter en betimelig påminnelse har jeg lagt ut referat i Buskskvetten fra årsmøte i NOF Buskerud som ble holdt i mars måned.
16.11.2007 Fiskeørnprosjektets første år er over og rapporten foreligger nå i Buskskvetten og i prosjektområdet. Se menyen til venstre.
13.10.2007 Fugletellekonkurranse mellom fugletårnene på Linnesstranda, Fiskumvannet og Grunnane  ble gjennomført forrige helg i forbindelse med EuroBirdwatch 07. Referat og resultater er presentert her hos NOF Drammen.
27.9.2007 De siste dagers alkeinvasjon i Oslofjorden, Drammensfjorden og i innsjøer som Tyrifjorden og Krøderen er behørig kommentert og forklart i denne artikkelen fra NOF.
23.9.2007 En kort epistel om fugleopplevelser en ganske vanlig mandag morgen er tatt inn i Buskskvetten. Den er skrevet av Eli Gates. Alle andre oppfordres til å bidra til variert innhold i Buskskvetten. Se menyen til venstre.
22.8.2007 NOF sentralt har tatt opp saken om forstyrrelser av fuglelivet i naturreservater som startet på Linnesstranda i fjor høst. All heder til Bent Ellingsen som har jobbet fram saken! Se NOF sine hjemmesider.
11.7.2007 Vil du bli en sikrere fugleobservatør? Tren deg på bilder og lyd på nettsiden Fuglekjennskap!
3.7.2007 Rapport fra LRSK for 2006 er ferdig og tilgjengelig i Buskskvetten og på LRSK sin side. Se menyen til høyre.
8.6.2007 Lahellholmen 7.6-8.6: 2 NSKF-arter i løpet av 24 timer!

Klikk på bildet til høyre for å se flere bilder og lese om observasjonene

Se også hjemmesiden til NOF Drammen.

19.5.2007 Det er på tide å registrere nattsangere igjen! Alle observasjoner i Buskerud sendt til Fugler.net blir registrert, eller dere kan sende dem til meg.
22.4.2007 www.gjok.no

Registrer årets Buskerud-gjøker på www.gjok.no!

12.4.2007 Informasjon om Fiskeørnprosjektet i Buskerud er lagt ut under Prosjekter i menyen til venstre.
10.4.2007 Rapporten fra Fiskumvannet 2006 er lagt ut i Buskskvetten. Denne har tidligere vært tilgjengelig på Fiskumvannets egne sider.
16.3.2007 Bli med på vårsjekken!

Christian Steel, SABIMA

Høsten 2006 var Europas varmeste på 500 år. Kommer dermed trekkfuglene tidligere i år? Eller kan store snømengder i deler av landet forsinke våren? Ved å registrere observasjoner av løvsprett, blomstring og trekkfuglenes retur over hele Norge kan vi få innsikt i vårens fremmarsj, og samtidig bidra til å dokumentere endringer for biomangfoldet. Les mer..

18.2.2007 Artikkel på forskning.no om svaner og vasspest i Steinsfjorden.
18.2.2007 NOF Buskerud holder årsmøte torsdag 22. mars i Mjøndalen. Se innkalling her og kart her.
17.2.2007 Buskskvettens 23. årgang er startet opp med en artikkel om vannfugltellingene i nedre del av Drammensvassdraget laget av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree.
24.1.2007 NOF Buskeruds nettsted er nå overført til nytt webhotell og det ser ut til å ha gått bra. Telleren er nullstilt. I fjor hadde vi drøye 4000 besøk. Eventuelle feil som oppdages bes meldes til webansvarlig.
21.1.2007 En av de kommende dagene blir NOF Buskeruds nettsted overført til et nytt webhotell. I forbindelse med dette kan det forekomme et avbrudd i tilgjengeligheten.
20.1.2007 Fra nabofylket har det kommet tilbud på boka om Borrevannet. Les mer