2.12: Steinar Stueflotten har valgt ut til Månedens bilde i november et flott kongeørn bilde av Per Furuseth. Du finner det i høyre spalte på denne siden. Klikk på bildet og få opp en større versjon.

22.11: NOF-Buskerudsidene har fått en ansiktsløftning. Håper dere liker endringene. I første omgang er det startsiden som er oppdatert med en mer fargerik layout og mer direkte tilgang til en del innhold. Blant det som er nytt er Månedens bilde som skal velges ut av en ny person hver måned. Det  er også lagt ut lenker til hjemmesidene til noen av Buskeruds aktive fuglefotografer. Er det flere som har egne fuglebilder på nett, så send meg lenken.

20.11: Nok en rovfugl-rapport er publisert i Buskskvetten. Denne gangen er det feltarbeidet på kongeørn som er oppsummert for 2008.

19.11: De fire første årgangene av Fuglevennen fra 2004 til og med 2007 ligger nå ute på fuglevennen.no! Her er mye informasjon om fuglefòring og fuglekasser som kan brukes i barnehager og i skolesammenheng, i tillegg til mye annet stoff.

15.11: Både Linnesstranda-rapporten 2007 og Fiskumvannet-rapporten 2007 er lagt ut i Buskskvetten. Sistnevnte har ligget på Fiskumvannets hjemmeside siden mars måned, mens førstnevnte er ny.

14.11: Kjell A. Dokka har fulgt et fiskeørnreir gjennom hekkesesongen. Les hans rapport med mange flotte bilder i Buskskvetten!

8.11: Fiskeørnprosjektets årsrapport fra hekkesesongen foreligger nå og er publisert i Buskskvetten.

1.11: En artikkel "Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2007" er lagt ut i Buskskvetten. Det er Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø som har skrevet den.

18.10: Galleriet i hovedmenyen blir nå  hentet fra Artsobservasjoner. Nyeste bilder vises først.

7.10: Tårnkonkurransen mellom Fiskumvannet, Linnesstranda og Grunnane ble vunnet for første gang av Linnesstranda med 45 arter, mot Fiskumvannets 38 arter og Grunnanes 26 arter. Resultater fra i år og de to foregående finner du som exel-fil her.

1.10: Vi minner om Bird race mellom fugletårnene på Linnesstranda, Grunnane og Fiskumvannet kommende søndag kl. 10 - 13. Velg ett av tårnene og møt fram med skjerpede ører og øyne!

23.9: Naturvernforbundet i  Buskerud ved Rovfuglgruppa har påklaget et vedtak i Hemsedal kommune om tillatelse til å oppføre en såkalt zip-line i nærheten av en kjent kongeørnlokalitet. En zip-line er en kabel strukket over dalen der mennesker uten høydeskrekk kan more seg med å henge i en stropp mens de drar seg fram langs kabelen. Rovfuglgruppa frykter at ørnene kan komme til å kollidere med kabelen, da de ofte stuper i stor fart ned mot reiret. Dette er en tradisjonell lokalitet, der det i år var vellykket hekking med 2 unger. Ornitologene mener at vedtaket bør oppheves, eventuelt at kabelen flyttes lenger vekk fra lokaliteten. De mener at det må være en større attraksjon å kunne se kongeørn i lufta, enn å ha folk hengende i en zip-line.

13.9: En ung vandrefalk hann ble funnet sittende på bakken ved Killingrud ungdomsskole under et skolekorps-seminar. Via politiet og Rolf Andersen på fugletårnet på Linnesstranda fikk vi  tak i Gustav Ersdal i NOF Drammen, som hentet fuglen og tok den i foreløpig pensjon. Da vi besøkte ham noen timer etter var fuglen tross avmagring og utmattelse i bra vigør og tok greit til seg av ferskt reinskjøtt som den ble tilbudt. Videre tiltak er under vurdering.

 

Oppdatering 22.9:

Vandrefalken er trygt plassert hos Helge Grønlien i Fåberg som har ca 20 års erfaring med pleie av skadet rovfugl. Den er i de beste hender og skal fetes opp etter alle kunstens regler. Så vil tiden vise om det er andre skader som kan skape problemer. Helge samarbeider med en veterinær og vil gjøre sitt beste for å hjelpe vår bevingede venn.

Oppdatering 11.10: Vi har mottatt rapport fra Helge Grønlien. I går ble vandrefalken tatt med opp i fjellet til en gammel vandrefalklokalitet og sluppet ut. Falken tok av som en rakett. En time senere ble den sett svevende høyt oppe mot himmelen over området. Det var mye fugl i terrenget og på turen så Helge også andre rovfugler, blant annet spurvehauk. Han mente at falken skulle ha god mattilgang og tilstrekkelig med tid til å komme seg sørover. Fuglen ble ringmerket på vanlig måte. En lykkelig slutt!

3.9: NOF har avgitt merknader til arbeidet med verneplanen for våtmarker og sjøfugler/vannfugler i Tyrifjorden. Du kan lese om saken her.

25.7: LRSK har levert årsrapport for 2007 og den er publisert i Buskskvetten. Se menyen til venstre.

30.5: Jens Erik Nygård fikk en overraskende oppringning fra Rune Anderaa i Sabima og gratulert med artsfunn nr.100 000 på Artsobservasjoner.no. Det var en kjøttmeis lagt inn den 27. mai.  Dessverre var det ikke *fugle*observasjon nr. 100 000 som man regner med vil nås på lørdag 31.5. Den som rapporterer vinner et gavekort på 2000 kr hos Natur og Fritid. Her er nyheten på NOFs hjemmesider.

19.5: I Buskskvetten er lagt ut en artikkel om fellesovernatting hos ravn laget av Eivind Østbye og Olav Såtvedt.

15.5: Siste obser i menyen til venstre er nå flyttet fra Fugler.net til Rapporteringssystem for fugler.

8.5: Rapporteringssystemet for fugl er endelig åpnet!  Dette kan medføre en liten revolusjon i måten å rapportere fugleobservasjoner, og vil snart få konsekvenser for hvordan vi samler inn obser fra Linnesstranda og andre lokaliteter i Buskerud.  Her er adressen. Alle observatører i Buskerud anbefales å melde seg inn i systemet snarest.

10.4: TV-opptak fra Linnesstranda angående jakt-saken kan du se her.

9.4: Årsmelding for NOF Buskerud er lagt ut i Buskskvetten.

5.4: Referat fra årsmøte i NOF Buskerud finner her.

25.2: Hubro Bubo bubo er utpekt til årets fugl, og i den forbindelse er det av NOF sentralt startet opp et nytt landsdekkende prosjekt på denne arten. Hubroen er oppført som sterkt truet på den Norske Rødlista grunnet liten bestand, samt bestandsnedgang. Viktigste trusselfaktorer for denne arten er bestandsreduksjon av prefererte byttedyr, økt menneskelig ferdsel, høy dødlighet til høyspentlinjer, miljøgifter, samt etterstrebelse. Selv om man vet at bestanden har gått sterkt tilbake i løpe av de siste tiårene, vet man lite om bestandsstatus per idag, og utviklingen de siste årene. Derfor er det viktig at man får til en kartlegging av denne arten. mer....

11.2: Det er innkommet et forslag til ny organisering av NOF Buskerud. Det finner du her.

6.2: Artikkel om Hønsehauk i Buskerud er publisert i Buskskvetten.

5.2: Artikkel om vannfugltellingene som ble gjennomført i Drammensvassdraget i januar 2008 er publisert i Buskskvetten.

5.2: Magne Sjøblom og Arne Nævra ble mandag kveld utnevnt som æresmedlemmer i Norsk Ornitologisk Forenig Øvre Eiker. Vi gratulerer!  Her er artikkel i Eiker avis.
 

30.1: Her er innkalling til årsmøte i NOF Buskerud 13.3.2008.

17.1: Buskskvetten 2006 er nå samlet med omslag og kan om ønskelig skrives ut. Se under Buskskvetten i menyen.

12.1: Ny årgang av Buskskvetten er påbegynt med en artikkel med oppsummering av vannfugltellingene i Drammensvassdraget.