6.12.2009: Steinar Stueflotten har publisert "Fiskender i Buskerud" i Buskskvetten.
21.11.2009: Bokomtale av boka Fuglelivet i Øvre Eiker er publisert i Buskskvetten.
8.11.2009: Årsrapport fra Prosjekt Fiskeørn er ferdig og publisert i Buskskvetten. Se tidsskriftet i venstre spalte.  

3.11.2009: Kun 12 dager igjen til lansering av bokverket
"Fuglelivet i Øvre Eiker"! Stort lanseringmøte på Fossesholm søndag den 15.11 kl. 14.30 - 19.00.

Her er lenke til invitasjon med program og omtale av boka.

Her er lenke til Natur og Fritid for dem som vil kjøpe boka. Den som kan, oppfordres til å kjøpe boka på lanseringsmøtet.

Alle oppfordres til å skaffe seg boka, som helt sikkert blir et standardverk for alt som har med fugl å gjøre i Øvre Eiker!

Her er et av bokas flotte bilder. Vi kommer tilbake med nærmere omtale av boka når den foreligger.

1.11.2009: Årets tellinger av sjøfuglbestanden i Buskerud-delen av Oslofjorden er publisert i Toppdykkeren og kan leses her.
17.10.2009: LRSK har fullført årsrapporten for 2008 og den er lagt ut i Buskskvetten.
5.10.2009: Den årlige tårnkonkurransen mellom fugletårnene på Linnesstranda, Fiskumvannet og Grunnane er blitt avholdt , og seieren i år gikk til Fiskumvannet med 43 arter mot Linnesstrandas 37 og Grunnanes 36 arter. Resultater fra i år og de to foregående finner du som exel-fil her.
1.6.2009: Fylkesmannen starter nå opp arbeid med forvaltningsplan også for Linnesstranda, og inviterer til møte på Gullaug skole onsdag 3. juni kl. 18.30 - 20.00. Etter møtet starter årets nattsangerekskursjon i Drammen og omegn lokallag.
6.5.2009: Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud er lagt ut i Buskskvetten.
5.5.2009: Et høringsutkast for Handlingsplan for hortulan er sendt ut.Arne Nævra har laget en kommentar til høringsutkastet. Det har vært gjort førsøk på brenning av jernbaneskråninger i Øvre Eiker for å tilrettelegging for hekking av hortulan. Hittil har det ikke vært vellykket. En handlingsplan kan være medvirkende til å rette på det.
23.4.2009: Månedens bilde er nå etablert på disse hjemmesidene (se i høyre marg) og vil fortsette ut året. Årsmøtet i NOF Buskerud har vedtatt at det vil bli plukket ut et Årets bilde blant disse i januar neste år og at det vil bli premiert med et gavekort fra Natur og Fritid. Håper dette vil fremme kvaliteten på fuglefotograferingen i Buskerud. Det er bilder lagt inn på Artsobservasjoner og eventuelle andre kilder som danner grunnlaget for utvelgelsen.
19.4.2009: Forslag til forvaltningsplan for Fiskumvannet er nå lagt ut til høring hos Fylkesmannen. Se den her.
31.3.2009: Det foregår innlegging av eldre observasjoner fra Linnesstranda på Artsobservasjoner. I dag har vi passert 50 000 observasjoner, noe som plasserer oss på en trygg 2. plass blant alle landet fuglelokaliteter. Bare Borrevannet i Vestfold ligger foran. Innleggingen er kommet tilbake til 1998 og det vi ikke ta så lang tid før alle observasjoner fra Linnesstranda er lagt inn. Da vil arbeidet starte med å lage en stor oppsummerende rapport, 10 år etter den forrige.
31.3.2009: Herved annonsereres året årsmøte i NOF Buskerud. Innkalling og forslag fra styret finner du her. Årsberetning finner du her.
17.3.2009: Årets rapport fra vannfugltellingen i nedre del av Drammensvassdraget er nå publisert i Buskskvetten.
14.3.2009: Fiskumvann-rapporten for 2008 er også publisert i Buskskvetten!
12.3.2009: Linnesstranda-rapporten for 2008 er ferdig og publisert i Buskskvetten!
10.3.2009: "Skandinavias jungel", Ulf Myrvolds film med betydelige innslag fra Linnesstranda har gått i "Ut i naturen" i kveld. På NRK nett-TV kan du se hele den halvtimes filmen her. Det er også et 4 minutters klipp der det meste er fra Linnesstranda her.
8.3.2009: Ny artikkel om Jaktfalk i Buskerud er lagt ut i Buskskvetten. Den er skrevet av Lars Egil Furuseth og Per Furuseth.
7.3.2009: Tirsdag 10.3 kl. 19.30 på NRK1 i Ut i naturen får vi se programmet "Skandinavias jungel". Opptakene er gjort av Ulf Myrvold på Linnesstranda og i bøkeskogen i Larvik. Les mer på NRK sine sider.
11.2.2009: Produksjonen av nettstedet er nå i ferd med å overføres fra programmet Frontpage til nyere Dreamweawer. I den forbindelse kan det oppstå uforutsette endringer.

10.2.2009: Ruben Larsen lanserer www.fugleforum.no, et diskusjonsforum for ornitologer. Sjekk det ut!

2.2.2009: Brushane er årets fugl for 2009!

NOF ønsker å kartlegge historiske og aktuelle data gjennom Artsobservasjoner. Spillplasser og trekkobservasjoner i Buskerud etterlyses! Les mer hos NOF.

Bilde: Brushaner på trekk påLinnesstranda
(foto: Jens E. Nygård)

1.2.2009: Tommy Solberg har fornyet sitt fotogalleri, som nå bare omfatter naturbildene hans. Se Fotogallerier i Buskerud i høyre spalte.

29.1.2009: Hagefugltellingen er gjennomført og vi kan fastslå at oppslutningen i Buskerud har vært rekordartet. Se resultatene her. Oppsummering av hele Norge finner du her.

20.1.2009: Minner om hagefugltellingen førstkommende helg! Kan vi håpe på rekordoppslutning fra Buskerud i år? Les mer på NOF sine sider!

13.1.2009: Den 25. årgangen av Buskskvetten er nå innledet med 2 artikler om rovfugl i 2008, levert av Tore Gunnarsen og Thor Erik Jelstad. Klikk på tidsskriftet i venstre spalte.

8.1.2009: Hagefugltellingen 2009 nærmer seg!

I år som i fjor vil Norsk Ornitologisk Forening gjennomføre hagefugltelling. Arrangementet blir på helgedagene 24.-25. januar. I fjor deltok 514 «hager», og det ble til sammen sett 27 667 fugler fordelt på 65 arter. 12 hager deltok fra Buskerud. I år håper vi på mye større deltakelse! Mer informasjon kommer senere.  Resultater fra i fjor

1.1.2009: Et godt nytt fugleår ønskes alle Buskerud-ornitologer!