30.12.2010: Billedgalleriet øverst til venstre på siden er fikset, så det igjen viser bilder fra Buskerud.
4.12.2010: Steinar Stueflotten har levert "Kråkefugler i Buskerud". Du finner den i Buskskvetten i venstre marg.
9.11.2010: Rapport fra årets innsats i fiskeørnprosjektet er publisert i Buskskvetten.
11.10.2010: Feltutvalget i NOF Øvre Eiker har levert årsrapporten Fugler i Øvre Eiker 2009. Den er publisert i Buskskvetten. Klikk på tidsskriftet i venstre kolonne.
4.10.2010: Tårnkonkurransen 2010 er over med Fiskumvannet som vinner med 44 arter, Linnesstranda rett etter med 40 arter og Grunnane med 20 arter.
24.9.2010: BBC har satt kamera på ryggen til en vandrefalk og en hønsehauk. Følg vandrefalken i stup og hønsehauken gjennom skogen. Se videoklipp nederst i høyre marg.
23.9.2010: LRSKs årsrapport fra 2009 er ferdig. Se Buskskvetten, i venstre kolonne.
8.9.2010: Rapport fra kartleggingen av Årets Fugl - sandsvale - er publisert i Buskskvetten.

15.5.2010:

BESTANDSVURDERING AV LAVSKRIKE I BUSKERUD
I forbindelse med en masteroppgave ved Institutt for naturforvaltning ved UMB, Ås, er det utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge endringer i utbredelse og bestand av lavskrike.

Målet er å gi en vurdering av bestandsutviklingen for lavskrike, og undersøke effekter av miljøpåvirkninger som skogsdrift, hyttebygging, klimaendringer og forholdet til andre kråkefugler. Vi ber alle som har observasjoner av lavskrike i løpet av de siste 50 år. om å fylle ut skjemaet. Vi er spesielt interessert i lokaliteter som er fulgt gjennom lengre tid.

Les mer om undersøkelsen og spørreskjemaet ved å gå inn på lavskrike.net. Kristoffer Bøhn.

 

 

 

 

Foto: Tom Schandy

21.3.2010: Referat fra årsmøte i NOF Buskerud er lagt ut i Buskskvetten
6.3.2010: Tonny Andersen, Erland Tollefsen og Håkon Bergø har levert artikkelen "Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009". Se Buskskvetten i spalten til venstre.
4.3.2010: Månedens bilde for februar er kåret, se høyre spalte. Vi oppfordrer våre lesere til å delta i konkurransen ved å legge inn observasjoner med bilder på Rapportsystemet for fugler. Årets bilde blir kåret ved årets slutt og vinneren blir belønnet med et gavekort hos Natur og Fritid.
3.3.2010: Linnesstranda rapport 2009 er ferdig og er lagt ut i Buskskvetten.
24.2.2010: NOF Buskerud har lagt ut sin årsberetning for 2009 i Buskskvetten. Minner samtidig om årsmøte i foreningen i morgen. Se innkalling 5.1 nedenfor.
22.2.2010: Ny rovfuglartikkel publisert i Buskskvetten, denne gangen om vandrefalk.
31.1.2010: To nye artikler er publisert i Buskskvetten, om hønsehauk og om kongeørn.
25.1.2010: Oppdatert informasjon om Hagefugltellingen neste helg. Slik blir du deltaker!
22.1.2010: Forvaltningsplan for gjess er publisert hos Fylkesmannen i Buskerud.
21.1.2010: Ny runde med Norsk hagefugltelling går av stabelen 30. - 31.1, altså neste helg. Vi oppfordrer alle til å rapportere inn antall arter på foringsbrettet. I fjor satte vi deltakerrekord, klarer vi å gjøre det samme i år. Her er resultatene fra i fjor. Les om årets telling på NOF sine sider.
18.1.2010: Ny årgang av Buskskvetten er etablert og første artikkel er om jaktfalk i Buskerud i 2009.
17.1.2010: Forvaltningsplanen for Fiskumvannet er ferdig. Den kan leses her.
16.1.2010: Årets bilde for 2009 er kåret! Jostein Myre sitt bilde "Svømmesnipe" som var vinneren av Månedens bilde i juni, ble totalvinner i 2009. Juryen bestod av Steinar Stueflotten, Christoffer Mikalsen, Terje Leigland og Terje Bråthen. Premien er et gavekort fra Natur og Fritid. Vi gratulerer Jostein Myhre så mye. På delt annenplass kom bildene "Ærfugl" av Knut-Åge Bergerud og "Gulspurv" av Per Furuseth.
5.1.2010: Innkalling til årsmøte i NOF Buskerud finner du her.
1.1.2010: Godt nytt fugleår til alle Buskerud-ornitologer!