NYHETSARKIV 2013

6.12.2013: Rapporten "Horndykker i Buskerud 2013" skrevet av Torgrim Breiehagen og Per Furuseth er publisert i Buskskvetten.
12.10.2013: Rapporten Fugler i Øvre Eiker 2012 er lagt til i Buskskvetten. Klikk på bladet i venstre spalte.

7.10.2013: Resultatet av helgas lokalitetskonkurranse ble for første gang uavgjort! Mellom Fiskumvannet og Linnesstranda, med 46 arter hver. På tredjeplass kom Bergsvingen med 36 arter, fjerdeplass Hjarnesdeltaet, Kongsberg med 35 arter og på 5. plass Grunnane med 20 arter. De tre mest tallrike artene var bjørkefink med 4215 individer, gråtrost 371 individer og ringdue 328 individer.

Last ned Excel-regneark med detaljene her. Takk til alle deltakerne!

30.9.2013: Eurobirdwatch 2013 avholdes helgen 5.-6.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 08 - 11. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:

  • Fiskumvannet    43 arter
  • Linnesstranda   38 arter
  • Øyen 1              31 arter
  • Grunnane          27 arter
  • Bergsvingen      25 arter

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Deltakelsen forhånds-anmeldes til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

8.9.2013: Fiskumvannet er nytt Ramsar-område

Fiskumvannet i Øvre Eiker og 11 andre områder i Norge ble i juli tatt med som nye Ramsar-områder. Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for å sikre ivaretakelse av verdifulle våtmarksområder. Les mer hos Fylkesmannen i Buskerud

25.6.2013: LRSKs årsrapport for 2012 er publisert i Buskskvetten!
22.6.2013: Etterlysning - traner

Traner er noen majestetiske, høyreiste fugler som markavandrere kan møte ved skogsvannene/-myrene i Nordmarka (marka rett nord for Oslo) om de er riktig heldig. Jeg ønsker med dette innlegget å be turgåere om å rapportere til undertegnede om de har sett, eller ser, traner i Nordmarka (før og nå). Tranebestanden har hatt en god ekspansjon de siste årene. Se bl.a følgende dagsrapporter fra Hornborgarsjøn:
http://www5.o.lst.se/projekt/hornborga/transtat.asp

Det kan tenkes det hekker et og annet par i Nordmarka. Ta gjerne en god titt rundt myrkantene inn mot omkringliggende skog når du kommer ned til et myrområde eller myrvann. De kan gjemme/skjule seg her.

Jeg vil sette stor pris på dine traneobservasjoner fra Nordmarka (gamle eller nye obs'er).

Mvh Terje Bøhler (47 90 50 43)(terbo@online.no)

21.5.2013: Brødrene Furuseth har laget rapport om jaktfalkens status i Buskerud for året 2012. Se i Buskskvetten i kolonnen til venstre.

20.5.2013: Juryen for Månedens bilde har blitt enige om en ny vri for å gi fotografene bedre kontroll over hvilke bilder de representeres med i konkurransen. Dermed er det nå slik at alle som har bilder fra Buskerud i Artsobservasjoner kan sende lenker til 2 av dem til forrige måneds vinner, som er Audun Jahren Må være ham i hende innen utløpet av den siste dagen i måneden.

De av dere som ikke sender inn egne bilder, vil likevel kunne bli nominert til konkurransen, som tidligere. Forrige måneds vinner vil fra disse bildene nominere 10 bilder, inkludert ett av sine egne, dersom han ønsker det. Disse blir stemt over av juryen.

Det er for øvrig fortsatt plass til flere i juryen. Meld deg til Jens Erik Nygård

8.5.2013: LRSK har utgitt en ny Artsliste over observerte arter i Buskerud, også fordelt på kommunene i fylket. Se i Buskskvetten.
4.3.2013: Vi har en e-postliste! Den har ligget halvdød lenge, men det sendes en og annen melding til fugleinteresserte i Buskerud. Fordelen med en e-postliste er at det kan sendes meldinger som haster til et større antall personer. Det er per i dag 79 medlemmer. Hvis du vil inn på listen så send en e-post til meg (jenygard@online.no), så sender jeg en invitasjon til påmelding.
2.3.2013: Linnesstranda-rapporten for 2012 er endelig klar og lagt ut i Buskskvetten!

27.2.2013: Vi skal prøve ut alternative juryordninger for Måndens bilde, etter flere år der forrige måneds vinner har vært eneveldig. Vi forsøker oss med å utvide juryen. Forrige måneds vinner fortsetter som jurymedlem nr. 1. Vi søker etter frivillige jurymedlemmer nr. 2, 3 og eventuelt 4. Disse rangerer en liste over de 3 beste bildene lagt ut på Artsobservasjoner i løpet av måneden. Den 1. eller 2. i neste måned sendes listen til webansvarlig (se nederst på denne siden) og jeg finner ut hvem som er vinner. Jurymedlemskapet kan rullere fra måned til måned. Jurymedlemmer kan delta i konkurransen, men ikke stemme på sitt eget bilde.

Jan-Erik er jurymedlem nr. 1 i februar. Hvem vil være nr. 2, 3 og 4? Tilmelding til webansvarlig inntil siste dag i måneden.

12.2.2013: Innkalling til årsmøte i NOF Buskerud er herved lagt ut. Styrene i lokallagene bes spesielt merke seg datoen. Du finner innkallingen her.
21.1.2013: Hagefugltellingen 2013 er like om hjørnet. Alle som legger inn sine observasjoner fra hagen/fuglebrettet/foringsplassen i perioden 19. januar til 3. februar deltar på Hagefugltellingen. Neste helg, lørdag 26. og søndag 27. januar, arrangeres Hagefugltellingen i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ditt bidrag betyr mye for oss. Jo flere som deltar, jo bedre innsikt i hagefuglenes utbredelse og forekomst får vi. Vi håper at du vil bli med i år også.

Det er samme metodikk og samme brukernavn/passord som du har benyttet
tidligere. All informasjon finnes på www.fuglevennen.no. Frode Falkenberg, NOF.

 
Webansvarlig: Jens Erik Nygård