NYHETSARKIV 2014

22.12.2014: To artikler er lagt til i Buskskvetten i dag. Den første er Thor Erik Jelstads rapport fra arbeidet med kartlegging av kongeørnbestanden i Buskerud i årene 2012-2014. Den andre er Linnesstranda-rapporten fra 2013.

23.11.2014: Steinar Stueflotten har oppsummert status for 5 arter av duer i Buskerud. Se Buskskvetten og Artsartikler til venstre.

5.11.2014: Rapporten fra Øvre Eiker i 2013 er lagt ut i Buskskvetten. Rapporten er utvidet med en analyse av endringene i fuglelivet de siste 5 åra.
5.10.2014: Lokalitetskonkurransen ble gjennomført i brukbart vær og med overraskende gode resultater. Linnesstranda og Fiskumvannet delte seieren i år som i fjor, med 49 arter. Det nest beste resultatet siden Fiskumvannet toppet med 56 arter i 2007. Den nye lokaliteten på Averøya kom på en god tredjeplass med 45 arter og det med bare en observatør. Videre kom Bergsvingen med 34 arter, Grunnane med 25 og Hjarnesdeltaet med 22 arter.

Det var ikke de store antallene med fugl i år. Totalt ble det registrert 2175 ind. Grågås ble den mest tallrike arten med 351 ind., ringdue nr.2 med 158 ind. Av mer sjeldne arter kan nevnes: sædgås, bergand, lappfiskand, dvergdykker, horndykker og varsler. En hybrid grågås x kanadagås ble observert på Averøya, men denne teller ikke som egen art. 21 deltagere bemannet de 6 lokalitetene. Hele resultatet ser du her (Exel-regneark)

27.9.2014: Eurobirdwatch 2014 avholdes helgen 4.-5.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 08 - 11. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:

  • Fiskumvannet    46 arter
  • Linnesstranda   46 arter
  • Bergsvingen      36 arter
  • Hjarnesdeltaet  35 arter
  • Grunnane          20 arter

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Deltakelsen forhånds-anmeldes til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

21.9.2014: Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til Fugletreff Buskerud 2014. Dette gjennomføres lørdag 1. november på Tyrifjord Hotell på Vikersund. Det blir et innholdsrikt program med hovedvekt på årets kartlegging av rovfugl i Buskerud. Les mer på NiB sine sider.

21.9.2014: LRSK SITT ARKIV ER NÅ OVERFØRT TIL ARTSOBSERVASJONER.

For to år siden, i september 2012, informerte jeg om at alle observasjoner av sjeldne LRSK-arter registrert i LRSKs gamle arkiv (BWP databasen), var blitt overført til Artsobservasjoner. I løpet av de siste 12 månedene er også resten av arkivet i hovedsak blitt overført til Artsobservasjoner. Det betyr at ca. 90 % av LRSKs gamle arkiv nå er registrert på Artsobservasjoner, til sammen ca. 14.000 observasjoner. De siste observasjonene som er blitt overført, gjelder spesielle observasjoner av mer vanlige arter. Dette omfatter blant annet observerte ankomstdatoer om våren, seine/siste observasjoner om høsten, store antall, uvanlige lokaliteter og uvanlige tidspunkter, samt en del historiske opplysninger. Med dette er de mange verdifulle opplysningene som LRSK til nå har sittet på, med unntak av noen få skjermede arter, blitt gjort tilgjengelig for allmennheten.

De som planlegger å ta frem sine gamle notatbøker for å registrere observasjonene sine på Artsobservasjoner, bør våre forberedt på at noen av disse allerede kan være registrert der av LRSK. Det kan derfor ære lurt å sjekke dette først, slik at vi unngår dobbeltregistreringer.

Steinar Stueflotten
sekretær LRSK Buskerud

6.7.2014: LRSK sin årsrapport fra fugleåret 2013 er nå publisert i Buskskvetten!

23.5.2014: Fuglenes dag, tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet.

Linnesstranda - artsliste
Fiskumvannet - artsliste

Fiskumvannet vant med 63 mot 62 arter over Linnesstranda. Mange var i sving på Fuglenes dag på de to tårnene.

8.4.2014: Høringssvar i anledning "Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund" for Ringerike kommune og Hole kommune kan leses her.

8.4.2014: Året fugletur i Nordre Tyrifjord-området går av stabelen lørdag 12. april

Også denne våren blir det ornitologisk ekskursjon for allmennheten og fugleinteresserte i Nordre Tyrifjorden-området. Den årlige turen til våtmarkslokalitetene i Ringerike og Hole har blitt en tradisjon, og i år er det 19. gangen et slikt arrangement går av stabelen .... (mer)

22.3.2014: Rapport om jaktfalk i Buskerud i 2013 er publisert i Buskskvetten.
15.3.2014: Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud kan du lese her.
3.3.2014: I Buskskvetten er publisert artikkelen "Vandrefalk i Buskerud 2012-13" skrevet av Tore Gunnarsen.
9.2.2014: Årsmøte i NOF Buskerud er planlagt til 6. mars og vil bli avholdt på Langebru gjestegård, Meierigata 1, Hokksund kl. 19.00. Saksliste finner du her. Styrets årsberetning er publisert i Buskskvetten.

23.1.2014:

Kåringen av Året bilde er gjennomført av den faste Månedens bilde-juryen.

Jostein Myres bilde av skjeggmeis fra Linnesstranda i februar ble vinneren og vi gratulerer ham så mye.

Se bildet i full størrelse ved å klikke på det.

18.1.2014: Hagefugltellingen i 2014 skjer neste helg. Se nærmere informasjon hos NOF.
 
Webansvarlig: Jens Erik Nygård