NYHETER 2015 - ARKIV
15.11: Rapport fra Fuglelivet i Øvre Eiker 2014 er publisert i Buskskvetten.
01.11: NOF Drammen og omegn lokallag har fått ny hjemmeside, laget av Bjørn Penk. Ta en kikk på den.

5.10.2015: Lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2015 søndag 4.10.2015 kl.09:00-12:00.

Deltagende lokaliteter: Averøya (Ringerike), Fiskumvannet (Øvre Eiker) og Linnesstranda (Lier), jamført seks lokaliteter i fjor. Sluttresultatet ble som følger:

  1. Averøya           43 arter                534 ind.
  2. Fiskumvannet  40 arter                231 ind.
  3. Linnesstranda 38 arter                563 ind.

Totalt 64 arter og 1328 ind. på de tre lokalitetene til sammen jamført 73 arter og 1647 ind. i 2014. Dette er 12 % færre arter og 19 % færre individer enn i fjor. Minst tilbakegang hadde Averøya. På Fiskumvannet ble antall individer mer enn halvert i forhold til 2014. Når det gjelder antall deltagere derimot, satte Fiskumvannet ny rekord med 10 personer, mens det bare var 2 på Linnesstranda og en som i fjor på Averøya. Totalt 13 deltagere mot 11 i fjor.

Fem arter hadde mer enn 100 ind med ringdue (120), gråtrost (117) og grønnsisik (107) på topp. I 2014 var et seks arter som hadde over 100 ind. på de tre lokalitetene samlet, da med grågås, brunnakke og ringdue på topp. Av godbiter denne gangen kan følgende nevnes: hvitkinngås (Linnesstranda), dvergdykker, sivhøne, jordugle, varsler (Fiskumvannet), dvergfalk og vintererle (Averøya).

Merk at dette var det 10. året vi har arrangert denne «tårnkonkurransen» i Buskerud – et lite jubileum med andre ord. Steinar.

1.10.2015: Eurobirdwatch 2015 avholdes helgen 3.-4.10 og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helgen. Søndag kl. 09 - 12. gjennomføres lokalitetskonkurranse i år som i fjor. Resultatet i fjor ble:

  • Fiskumvannet    49 arter
  • Linnesstranda   49 arter
  • Averøya        45 arter
  • Bergsvingen 34 arter
  • Grunnane     25 arter
  • Hjarnesdeltaet 22 arter

Vi oppfordrer folket til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

1.9.2015: LRSK rapporten fra 2014 er ferdigstilt og lagt ut i Buskskvetten. Forfatter er som vanlig Steinar Stueflotten.
29.6: Jens Erik, Peter (bildet), Jan-Erik og Bent representerte NOF på arrangement i forbindelse med Friluftslivets år på Gilhusodden (se nedenfor). Et 50-talls besøkende fikk stifte bekjentskap med NOF og fuglelivet på Linnesstranda. Litt mye vind gav noen utfordringer, men vi gjennomførte fuglesafari for barnefamilier. Barn og voksne løste oppgaver og koste seg. Vinnerene ble belønnet med fuglebøker i premie. Besøket på fugletårnet var dessverre dårlig, det litt vanskelige været får få skylda for det.
24.6: I forbindelse med friluftslivets år er NOF representert på en aktivitetsdag på Gilhusodden i Lier søndag 28. juni fra kl. 13 - 16. Vi har stand og har laget en fuglesti for barn og voksne med info og oppgaver knyttet til fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Fugletårnet blir bemannet i samme periode. NOFs medlemmer oppfordres til å ta med familien og komme. Mange andre aktiviteter. Se plakat med mer info her.
29.5: Fuglenes dag 31.5 blir feiret med fugleturer flere steder i Buskerud. Se full info hos NOF.
9.5: Nye Artsobservasjoner er åpnet! Det er mange utfordringer før alt fungerer som det skal. Den nye skjemautformingen for innlegging av observasjoner kan synes for tidkrevende når man skal legge et stort antall observasjoner. Innlegging via regneark er heller ikke rask, før man evt. får tilpasset regnearket. Det er viktig at vi får på plass gamle observasjoner og at vi opprettholder rapporteringsmengden, derfor oppfordrer jeg til tålmodighet i overgangsfasen. Alle lenker som er laget til Artsobservasjoner for fugler må lages omigjen, det gjelder mange på denne siden.
15.4: Store nyheter! Dette har vi ventet lenge på!

 Artsobservasjoner 2.0: Nå er det like før!
http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1475

Følg denne lenken for å få et glimt av hvordan den nye versjonen vil se ut.

7.4: To artikler, begge av Lars Egil og Per Furuseth, er publisert i Buskskvetten. Det er rapporter fra arbeidet i nord-fylket med jaktfalk og fjellvåk.
26.2.2015: Herved kalles inn til årsmøte i NOF Buskerud 19.mars kl. 19.00 i Nedre Eiker bibliotek. Saksliste og detaljer finner du her.
25.2.2015: Linnesstranda-rapporten fra 2014 er også ferdigstilt og publisert i Buskskvetten.
24.2.2015: Tore Gunnarsen har levert rapporten Vandrefalk i Buskerud til publisering i Buskskvetten.

17.2.2015: Torgrim Breiehagen og Per Furuseth har levert rapporten Horndykker i Buskerud 2014, og innleder dermed årgang nummer 31 av Buskskvetten. Se i menyen til venstre.

24.1.2015: Året fuglebilde i Buskerud er kåret! Jens Erik Nygårds bilde av hønsehauk med kråke i klørne ble kåret enstemmig av juryen. Vi gratulerer!

23.1.2015: Hagefugltellingen starter denne helgen! Les mer på NOF sine sider.
9.1.2015: NOF ber oss om å delta på svanetelling helgen 17-18.1. Les mer her.
Webansvarlig: Jens Erik Nygård