31.12.2019: På årets siste dag er Linnesstranda-rapporten for 2018 publisert i Buskskvetten.
20.11.2019: Siden storspove har vært Årets fugl i 2019 har Steinar Stueflotten oppdatert sin statusrapport fra 2003. Den er publisert i Buskskvetten.
6.10.2019:

Årets lokalitetskonkurranse i forbindelse med Euro Birdwatch19 ble arrangert på søndag 06.10.19 fra kl. 09 til 12. Vinneren ble, som i fjor, Averøya på Ringerike med 51 arter.

  1. Averøya              51 arter               1652 ind.            4 deltagere
  2. Sætrepollen       46 arter                 777 ind.             1 deltager
  3. Hjarnes                42 arter                 992 ind.             4 deltagere
  4. Linnesstranda    38 arter                 893 ind.             3 deltagere
  5. Fiskumvannet    35 arter                 838 ind.             5 deltagere
  6. Grunnane            22 arter                 169 ind.             2 deltagere
  7. Eikredammen    19 arter                 255 ind.             4 deltagere

Totalt ble det registrert 79 arter og 5576 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. 79 arter totalt og et vinnerresultat på 51 arter er ganske normalt for denne konkurransen de siste årene, mens totalt antall individer i år er svært høyt, over dobbelt så høyt som i fjor og bare slått av 2013 da vi hadde tusenvis av bjørkefink på trekk. Sju lokaliteter og 23 deltagere totalt er også et bra resultat. Sætrepollen i Hurum var ikke med i lokalitetskonkurransen i fjor, men kom sterkt tilbake med en solid 2. plass i år. Fiskumvannet i Øvre Eiker, som har vært på pallen i alle tidligere konkurranser, havnet i år på en noe overraskende 5. plass med bare 35 arter. Det var overskyet, oppholdsvær, men ganske kaldt under årets tellinger.
De fire mest tallrike artene var: gråtrost 1040 individer, ringdue 596 individer, grønnsisik 567 individer og rødvingetrost 518 individer. Ringdue toppet lista på landsbasis. Av mer sjeldne arter observert under tellingene, kan følgende nevnes: isfugl og varsler i Sætrepollen, myrhauk og varsler på Hjarnes, vannrikse og isfugl på Linnesstranda og varsler på Fiskumvannet. To smålommer på Grunnane i Svelvik bør også nevnes. Sjekk ut detaljene i dette regnearket.

20.9.2019:

BirdLife Internationals store, årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 5.-6. oktober. Dette er en fin anledning for alle fugleinteresserte til å komme seg ut og telle fugler på høsttrekket. I tilknytning til EBW gjennomfører NOF avd. Buskerud sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på søndag 6.10. kl. 09 - 12. I fjor satte vi deltagerrekord med 26 personer fordelt på 8 lokaliteter. Vi håper på minst like god oppslutning i år. Vinneren i fjor ble Averøya med 49 arter tett fulgt av Fiskumvannet med 48 arter.

Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel vil bedre resultatet. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde lokaliteten sin på til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

8.9.2019: Årsrapporten fra LRSK for 2018 er ferdig og publisert i Buskskvetten.
28.5.2019:

Lokalitetskonkurransen på «Fuglenes Dag» søndag 26. mai endte opp som en tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet. Tårnvert på Linnesstranda var Jens Erik Nygård og på Fiskumvannet Steinar Stueflotten. Det var litt dårlig oppmøte fra fuglekikkernes side denne dagen. Et litt surt og kaldt vær med noen lette regnbyger fra morgenen av, bidro kanskje til det svake frammøtet. Men fuglene de stilte opp! Spesielt på Fiskumvannet der Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten satte ny dagsrekord med hele 85 arter observert fra tårnet i løpet av dagen! Linnesstranda endte opp med kun 36 arter som er relativt svakt for den lokaliteten på denne årstiden. Høy vannstand, vind og bølger hele dagen var ikke gunstig for besøk av rastende fugler på grunnene utenfor tårnet der.

Av spesielle arter på Fiskumvannet bør følgende nevnes: hvitkinngås (5 ind.), snadderand (1 hann), knekkand (2 hanner +1 hunn), horndykker (2 ind.), vepsevåk (1+2 ind.), lerkefalk (1 ind.), vannrikse (1 ind.), myrrikse (1 ind.), svarthalespove (1 ind.), jordugle (1 ind.) og rosenfink (5 ind.). Vepsevåk og svarthalespove er nye årsarter for Buskerud. På Linnesstranda kan i tillegg følgende spesielle arter nevnes: gravand (3 ind.) og nattergal (1 ind.). Totalt 92 arter ble sett på de to lokalitetene i løpet av dagen. Det er et meget bra resultat.

Totalt i Buskerud ble det observert 122 arter på «Fuglenes Dag». Følgende lokaliteter, som ikke deltok i lokalitetskonkurransen denne dagen, hadde mer enn 10 registrerte arter: Hjarnes (Kongsberg) 26 arter, Lyserstølen (Nes) 22 arter og Finnemarka V (Modum) 15 arter.

16.5.2019:

Fuglenes Dag søndag 26. mai 2019

Vi tar opp igjen en gammel tradisjon med lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 26. mai.
Velg deg ut en lokalitet og inviter med deg venner og bekjente ut på en trivelig tur for å observere og registrere så mange fuglearter som mulig i løpet av søndagen. Eneste regler er at alle observasjoner må være gjort fra samme sted f.eks. et fugletårn og at observasjonene registreres på Artsobservasjoner.no seinest i løpet av neste dag. Vi er nå inne i en god tid for nattsangere, så et besøk på kvelden eller tidlig morgen søndag 26. mai kan lønne seg for å maksimalisere artsantallet. I motsetning til lokalitetskonkurransen EuroBirdwatch i oktober, som bare varer i 3 timer, så vil utholdenhet lønne seg på Fuglenes Dag 26. mai.
Meld deg på konkurransen med en lokalitet du liker til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no eller SMS til 913 34 123). Turleder tar seg av registreringene fra tiden han/hun er til stede. Ellers kan andre registrere fra samme lokalitet til andre tider på døgnet, men husk da å legge inn en kommentar på en av observasjonene om at dette gjelder lokalitetskonkurransen, eller velg prosjekt = «Tårnkonkurranse» for de aktuelle observasjonene.

17.4.2019: Fra styret kommer Årsmelding 2018 og Årsmøtereferat 2019
3.4.2019: Rapporten om Vandrefalk i Buskerud 2017-18 er lagt ut i Buskskvetten.
31.3.2019:Rapporten fra Øvre Eiker i 2018 er ferdig og lagt ut i Buskskvetten.
19.3.2019: Det kalles inn til årsmøte i NOF Buskerud mandag 8. april kl. 18.30. Hele innkallingen kan leses her. Årsmelding for 2018 kan leses her.
13.2.2019: Ny årgang av Buskskvetten er opprettet og 2 artikler er på plass. Det er en oppsummering av mange års vannfugltellinger vinterstid i Drammensvassdraget og det er kartlegging av horndykker i 2017 og 2018. Klikk på tidsskriftet i venstre marg.
10.2.2019: Linnesstranda-rapporten 2017 er ferdig og publisert i Buskskvetten 2018.
22.1.2019: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.