28.11.2020: Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud som ble avholdt 9.11 kan du lese her.

3.11.2020: Tillegg til møteinnkallngen til årsmøte:

Pga. innskjerpede smittevernregler og økt smittefare trenger vi en oversikt over hvem som kommer på årsmøtet mandag 9. november. Vi ønsker derfor at du melder deg på arrangementet på Facebook eller ved å sende en påmelding til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no). Det vil bli faste sitteplasser på møtet med god avstand mellom deltakerne. Det blir ingen servering, så du må eventuelt ta med deg mat og drikke ved behov.

Vi skal prøve å åpne opp for digital deltagelse på årsmøtet via Microsoft Teams, men uten garanti for at dette vil fungere optimalt. De som ønsker å delta via Teams kan sende en påmelding til Rolf E. Andersen (Rolf.Andersen@golder.no). Påmeldingsfrist: fredag 6. november.

31.10.2020: Så er også vandrefalk-rapporten fra 2019-20 publsert i Buskskvetten.
22.10.2020: Hekkesesongene 2019 og 2020 for horndykker i Buskerud er oppsummert i en artikkel publisert i Buskskvetten.
18.10.2020:

Møteinnkalling

På grunn av koronasituasjonen i vår måtte årsmøtet vårt den 31. mars 2020 avlyses. Det innkalles med dette til nytt, utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud mandag 9. november 2020 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.
2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
3.  Godkjenning av årsmelding for 2019.
4.  Godkjenning av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020.
5.  Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2021.
6.  Arbeidsplan for 2020.
7.  Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

Les resten av innkallingen her. Årsrapporten fra 2019 kan du lese her.

16.10.2020: Resultatene fra EuroBirdwatch:

Årets lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch20 ble arrangert på søndag 04.10.20 fra kl. 09 til 12. Vinneren i år ble Sætrepollen i Asker med 47 arter.
1.           Sætrepollen        47 arter                 515 ind.             1 deltager
2.           Averøya               42 arter                 942 ind.             4 deltagere
3.           Linnesstranda    39 arter                 398 ind.             5 deltagere
4.           Hjarnes                35 arter                 368 ind.             4 deltagere
5.           Fiskumvannet     30 arter                 245 ind.             4 deltagere
6.           Grunnane            27 arter                 289 ind.             2 deltagere
7.           Eikredammen     25 arter                 113 ind.             4 deltagere

Totalt ble det registrert 82 arter og 2870 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. 82 arter totalt er et ganske godt resultat og blant de høyeste vi har hatt i denne konkurransen tidligere. Vinnerresultatet på 47 arter er derimot litt lavere enn det som har vært vanlig de siste årene. Totalt antall individer er ganske normalt, men betydelig lavere enn fjorårets resultat på 5576 individer. Det dårlige været med vind og regnbyger får ta noe av skylden. Sju lokaliteter og 24 deltagere totalt er et bra resultat, det dårlige været tatt i betraktning. Spesielt Fiskumvannet hadde et dårligere resultat enn hva som har vært vanlig tidligere år, mens Grunnane og Eikredammen hadde et godt resultat sammenlignet med tidligere år.

De fire mest tallrike artene var: grågås 442 individer, stokkand 263 individer, ringdue 223 individer og kråke 196 individer. Kortnebbgås toppet lista på landsbasis med grågås på andreplass. Bjørkefink og grønnsisik, som ofte er tallrike på denne tiden av året, var nesten fraværende i år. Av mer sjeldne arter observert under tellingene, kan følgende nevnes: stjertand og vannrikse i Sætrepollen, varsler på Averøya, gravand og vannrikse på Linnesstranda, stjertand, svartand, dvergdykker og horndykker på Fiskumvannet, smålom og horndykker på Grunnane, og vintererle og lavskrike på Eikredammen. 165 toppdykkere på Averøya er også et resultat som bør nevnes spesielt. Alle funn på Excel regneark. Resultater på landsbasis.

17.9.2020:

BirdLife Internationals store, årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 3.-4. oktober. NOF avd. Buskerud gjennomfører sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EBW20 på søndag 4.10. kl. 09 - 12. I fjor deltok 23 personer fordelt på 7 lokaliteter. Vi håper på minst like god oppslutning i år. Vinneren i fjor ble Averøya med 51 arter foran Sætrepollen med 46 arter.

Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat.

Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde lokaliteten sin på til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

25.8.2020: LRSK sin årsrapport er nå tilgjengelig i Buskskvetten.
28.3.2020: Rapporten om fuglelivet i Øvre Eiker i 2019 er nå publisert i Buskskvetten.
12.3.2020:

Årsmøtet til NOF avd. Buskerud 31. mars 2020 er avlyst.
Årsmøtet til NOF avd. Buskerud tirsdag 31. mars 2020 er avlyst som følge av myndighetenes forbud mot kulturarrangementer og andre pålegg for å begrense spredningen av korona-viruset. Årsmøtet var planlagt avholdt i møtelokalene i Tursenteret til DNT i Drammen. DNT har nå kansellert alle bestilte møter i disse lokalene inkludert vårt årsmøte pga. korona-smittefaren.
Styret i NOF avd. Buskerud vil følge med i situasjonen i ukene framover, og håper at vi kan få arrangert årsmøtet vårt på et senere tidspunkt. Årsmeldingen for 2019 kan likevel leses her.

1.3.2020: Ny årgang av Buskskvetten er opprettet og første artikkel ut er en oppsummering av fugleartenes antall i kommuner og fylke ved utgangen av 2019 og en interessant gjennomgang av konsekvensene av kommunesammenslåingene og regionreformen.