HØRINGSUTTALELSER 2021:

Herstrøm

Øvre Eiker kommune

Trytetjern Vest

Ringerike kommune

Kingesnålen

Kjelhovda

Helgesvannet

Sigdal kommune

Eikrestølli

Kongsberg kommune

Hole kommune

Fiskumvannet